SuomeksiIn English

Työtä kotouttamista tukevan taidetoiminnan ohjaamiseen

27.01.2016

Taidevaihde – Nuorten kaksisuuntainen kotouttaminen 2016–2018 on hanke, jossa tuetaan kotouttamista lisäämällä taiteen keinoin nuorten maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutusta. Hankkeen toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta (hankeen hallinnoija), Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaine, Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste. Taiteilijaseurat vastaavat taidetyöpajojen organisoinnista, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Hankkeen kohderyhmiä ovat erityisen heikossa asemassa olevat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat että kantasuomalaiset nuoret. Tavoitteena on lisätä taidetyöpajoilla maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutusta, mikä vähentää rasistisia asenteita. Hankkeeseen liittyy kuvataiteen ja esittävien taiteiden sekä taiteen ja sosiaalityön menetelmien yhteistyötä.

Lapin taiteilijaseura osallistuu 9-luokkalaisille suunnattujen työpajojen ja Mun tulevaisuus –taidepajojen toteuttamiseen. Palkkaamme työpajojen vetäjäksi taiteilijoita. He työskentelevät yhteistyössä muiden hankkeeseen palkattavien taiteilijoiden sekä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen, soveltavan kuvataiteen ja sosiaalityön opiskelijoiden kanssa.

Työpajat ovat osa EU-rahoitteista hanketta, joten työpajojen ohjaajien tulee kerätä osallistujilta raportointiin vaadittavia tietoja.

Lisätietoa hankkeesta

 

Mun tulevaisuus -työpajat, kevät 2016

”Mun tulevaisuus – My Future” taidetyöpajoissa käytetään kuvataiteen, yhteisötaiteen ja soveltavan kuvataiteen menetelmiä vuorovaikutuksen lisäämiseen maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten nuorten välille. Työpajoissa työstetään nuorten tulevaisuussuunnitelmia taideperustaisilla menetelmillä ja tehdään nuorten ääntä näkyväksi taiteen keinoin. Maahanmuuttajien kulttuurista taustaa ja kulttuuri-identiteettiä pyritään tuomaan tutummaksi ja näkyväksi paikallisessa yhteisössä. Työpajojen ohjaajiksi etsitään sekä kantasuomalais- että maahanmuuttajataustaisia taiteilijoita. He työskentelevät yhteistyössä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen, soveltavan kuvataiteen ja sosiaalityön opiskelijoiden kanssa. Työpajojen osallistujina ovat 16-30-vuotiaat maahanmuuttajanuoret (erityisesti heikossa asemassa olevat pakolaistaustaiset nuoret) sekä kantasuomalaisnuoret. Työpajoja toteutetaan viisi kevään 2016 aikana Rovaniemellä, Kemissä ja/tai Torniossa.

9-luokkalaisten taidepajat, syksy 2016

9-luokkalaisille suunnatut työpajat toteutetaan kouluissa, joissa on maahanmuuttajien ja suomalaisten sekaluokkia. Tavoitteena on vuorovaikutuksen lisääminen monitaiteisilla työvälineillä, mikä johtaa nuorten ystävyyssuhteisiin. Työpajat toteutetaan 3*3 tunnin jaksoina, mikä vastaa 3*4 oppitunnin (45min) ohjausta. Työpajoja toteutetaan yhteensä 13 syksyn 2016 aikana Rovaniemellä, Kemissä ja/tai Torniossa.

Palkkio

Työ korvataan tuntipalkkiona. Sen perusteena on oppitunnin (45min) ohjauksen korvaus, 43,8 euroa. Yhdestä pajasta maksetaan neljäntoista oppitunnin korvaus, mikä sisältää suunnittelun ja palaverit. (Osallistujille työpajan keston tulee olla vähintään 9 tuntia.) Yhden pajan ohjaamisen palkkio on 394 euroa + lomakorvaus.

Työntekijän kanssa solmitaan virallinen työsopimus.

Hakemus

Vapaamuotoisten hakemusten tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Millaisia taiteen ja taidekasvatuksen menetelmiä haluaisit kehittää ja käyttää työpajoissa?
  • Oletko kiinnostunut Mun tulevaisuus vai 9-luokkalaisten pajojen ohjauksesta?
  • Montako pajaa olet kiinnostunut toteuttamaan?
  • Millainen aikataulu sopii sinulle (esim. minä kuukautena voit toteuttaa pajan)?
  • Onko sinulla aiempaa kokemusta taidetoiminnan ohjaamisesta tai työskentelystä maahanmuuttajien kanssa?

 

Hakemukset toimitaan Lapin taiteilijaseuralle 12.2.2016 mennessä paperisina tai sähköpostitse (lapintaiteilijaseura(at)gmail.com). Liitä hakemukseen ansioluettelo, josta ilmenee aikaisempi kokemuksesi.

Valintaperusteet:

Maksettavan palkkion ollessa kiinteä, valintakriteerit painottuvat seuraavasti:

  • Sisältösuunnitelma ja ideat: 65%
  • Työntekijän aikaisempi kokemus 35%
 

Lisätiedot:

Miia Mattila, 050 406 3632, lapintaiteilijaseura(at)gmail.com

Ninni Korkalo, ninni.korkalo@gmail.com

 

In English

Call for artists (f.ex. applied visual arts, community art, community theatre/performance, circus)
to plan and carry out art workshops for Artgear project 2016-2018. 

ArtGear – Two-Way Integration of Young People 2016-2018

The ‘ArtGear – Two-Way Integration of Young People 2016-2018’ project meets the challenges of increased immigration. There is a call for activities that integrate immigrants to Finnish culture and equally Finnish young people to a multicultural society. There is evidence that Finnish young people have notable prejudices and racist attitudes towards immigrants. The need for this project and the potential of art-based methods in integration have been verified previously in the project ‘Art Integrates’ 2014 by the Artists´ Association of Lapland and the Cross-art Collective Piste.

Art-based methods, such as community art, applied visual arts and performative art are used jointly with social work to support the integration of young people in Finnish Lapland. Art workshops are organised for 9th-grade pupils at schools in Rovaniemi, Kemi, Tornio and Kemijärvi. ‘My Future’ art workshops are targeted towards young people for example through youth centres and immigrant language courses. In the ‘Visible diversity’ workshops, performances and theatre plays will be produced to perform the challenge of integration to the Finnish audience.

ArtGear is a project run collaboratively by the faculties of Art and Design and Social Work in the University of Lapland, the Artists´ Association of Lapland and the Cross-art Collective Piste. The artists´ associations are responsible for arranging and teaching the workshops together with students of applied visual arts, art educations and social work from the University. The Faculty of Art and Design will administrate the project and develop the art-based methods though documentation and evaluation. The department of social work will research the integration in the project and aim to increase the use of art in social work. The University is responsible for dissemination of the project results.

The art workshops carried out in the project will be targeted toward immigrants who have arrived Finland as asylum seekers and received residency permits. The aim of the project is to support interaction between young immigrants and native Finnish young people, thereby reducing racist attitudes. The results of the project will be the art workshops, performances and theatre plays, video documentation of some of the art workshops, an exhibition and a publication. In the long term, immigrants will gain greater possibilities for employment in Finland through integration, empowerment and participation. 

If interested on work, send application by 12th of february. Include a draft of your ideas and CV. Tell us if you have previous experience on running art workshops or working with imigrants. Send application to lapintaiteilijaseura(at)gmail.com.