SuomeksiIn English

Taidelainaamo Museo-Galleria Alariestoon

23.05.2016

Helena Junttilan kuratoima taidelainaamo toimii Alariesto-galleriassa 2.7. - 31.8.2016. Lainaamon avajaisia vietetään lauantaina 2.7 kello 11-16. Tervetuloa!

Taidelainaamossa on teoksia seuraavilta Lapin taiteilijaseuran jäsentaiteilijoilta: 

 

Jouko Alapartanen

Jouko Alapartanen on Rovaniemellä asuva ja työskentelevä taiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Tornion taidekoulusta ja opiskellut sen jälkeen Kotkan Repin-instituutissa klassista kuvataidetta. Alapartanen kuuluu Taidemaalariliittoon.

 

Mia Hamari

Mia Hamari on Simossa asuva kuvanveistelijätär jonka materiaalina on puu ja muu orgaaninen luonnonmateriaali tai ihmisen muokkaama ja käyttämä kulutettu elinkaarensa lopussa oleva esine. Hamari veistää puuta hienovaraisesti, lisää materiaaleja, kuten pronssia, luuta, nahkaa, tuohta sekä värejä teoksiinsa. Aiheet liittyvät usein lapsuuden uudelleen esittämiseen ja sirkusmaailman kuplivaan yllättävyyteen ja välillä melankoliseenkin tunnelmaan. Piirrokset ja veistosten orgaaniset materiaalit luovat ympärilleen lumoa ja ihmetystä. Hahmot heräävät henkiin katsojien silmien edessä ja mielikuvituksessa. Sodankylän taidelainaamossa esillä on Manuaali, 2013 valmistunut linnunvartaloinen, ihmiskasvoinen ja yksijalkainen hahmo, jonka torso on yhdistetty mekaaniseen koneeseen. Liikkeellelähdön voisi kuvitella käynnistävänsä työssä olevasta veivattavasta kammesta. Yksipyöräinen, 2011 valmistunut tussipiirros on pysäytyskuva sirkustaiteilijasta. Mia Hamari on valmistunut kuvanveistäjäksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2004 ja esiintynyt vuosittain yksityisnäyttelyillä, sekä ryhmä- ja yhteisnäyttelyillä Suomessa ja ulkomailla.

"

 

Irina Havaste-Ukkola

Rovaniemellä asuva Irina Havaste-Ukkola on valmistunut Vapaasta Taidekoulusta vuonna 2008 ja on Taidemaalariliiton jäsen.  Havaste-Ukkola tuo Sodankylään akvarellisarjan ”Hiljaiset miehet” ja öljyväriteoksen ”Lumoava hiljaisuus”. ”Hiljaiset miehet” on omistettu miehille, joiden ympärillä leijuu hiljaisuus. Hiljaisuus on hyve, sillä hiljainen kuuntelee. Kuuntelee ympäristöä ja itseään. Hiljaisuus tuo rauhaa. Aina hiljaisuus ei kuitenkaan ole helppoa ja valoisaa vaan toisinaan pakottavaa ja ristiriitaista. Akvarellisarja kertoo miehistä, heidän kehoistaan ja tunteistaan. Havaste-Ukkola pyrkii välittämään katsojalle tunnelman vahvasta miehen kehosta, jonka vahvuuden takaa löytyy suuri herkkyys. ”Lumoava hiljaisuus” öljyvärimaalaus on taiteilijan oma kokemus hiljaisuudesta ja sen intensiivisyydestä. Hiljaisuutta voi olla monta eri laatua. Vaikenemista, kuuntelua, tarkkailua, kontemplaatiota. Hiljaisuus voi myös lumota. Aistit valpastuvat ja mieli herkistyy. ”Kaipaan hiljaisuutta. Se saa minut rauhoittumaan ja pysähtymään. Voin tunnustella ja kuunnella kehoani. Syvemmän hiljaisuuden löydän meditaatiosta, se tuo minulle rauhaa.”

"

Irina Havaste-Ukkola: Hiljaiset miehet (lämpö), 16x24, akvarelli, 2015.

"

Irina Havaste-Ukkola: Hiljaiset miehet (kuuntelu), 16x20, akvarelli, 2015.

Konsta Huusko

Konsta Huusko on Rovaniemellä asuva kuvataiteilija. Hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Porin taiteen ja median laitoksesta vuonna 2010. Huuskon maalaukset ovat abstrakteja sisä- ja ulkokuvia. Maalaamisen rinnalla Huusko harrastaa pyöräilyä ja maiseman kehollinen kokeminen pyöräilyn rytmissä on hänelle myös kuvallinen ajattelutapa. Sattumanvaraisuus, kerrostuminen, laskostuminen ja perspektiivin vääristyminen ovat keinoja, joilla hän kuvaa matkantekemisen ajallista kokemusta.

 

Konsta Huusko: Folder III, 2014, 60cm x 29cm

Konsta Huusko: Maisema I, 2015, 50cm x 50cm

 

Marjo Hyttinen

Marjo Hyttinen TaM, on taidegraafikko ja valokuvaaja. Hän asuu ja työskentelee vesien maisemassa; Perämeren, Kemijoen ja Jokisuun leikkauspisteessä. Hyttisen teokset käsittelevät maisemassa olemista. Taiteilija toteaa: ” Maisema on minulle ajattelun tila.  Maisemassa kulkemisen ja olemisen kokemus on muuttunut ajatukseksi, jonka tiivistän kuvallisiksi tulkinnoiksi. Etsin ja kerään arjen visuaalisia jälkiä ja näistä jäljistä syntyy maalauksia, piirroksia, valokuvia ja fotogravyyrejä. Tällä hetkellä olen kiinnostunut piirtämisestä ja sen synnyttämistä yksityiskohdista. Diary of Tattooed Mind sarjan teokset ovat esimerkki tästä työskentelystä.”

 

"

Marjo Hyttinen: Sarjasta Diary of Tattooed Mind, 2015, fotogravyyri

Marjo Hyttinen: Sarjasta Diary of Tattooed Mind, 2016, muste vanerille

 

Helena Junttila

Helena Junttila asuu ja työskentelee Sodankylässä. Helena Junttila on monipuolinen taidemaalari, jonka töissä näkyy tekniikoiden runsaus: akvarelli, guassi, akryyli, öljy, liitu ja erityisesti tussi. Junttilan taide lienee perimmäiseltä luonteeltaan paikallista, lappilaisista lähtökohdista tehtyä taidetta. Junttilan kohdalla paikallisuus laajenee yleismaailmalliseksi; taiteilijan teoksia ymmärretään ja ne puhuttavat yli rajojen. Hänen töilleen on tunnusomaista voimakas yhteys alitajuntaan, luonnon ja ihmisen itsensä tutkiminen. Junttilan taidetta on määritelty monella tapaa. Siihen liitetään usein seuraavia määreitä: symbolismi, myytit, tarinat, alitajunta, unet, eläimet, naiseus ja luonnonvoimat. Ehkäpä parhain määritelmä on taiteilijan oma: ”Olen tarinankertoja – kerron hyviä tarinoita”.

"

Helena Junttila: Kohtaaminen, tussi 2015, 40 x 40,5 cm.

 

Hanna Kanto

Hanna Kanto on Pohjois-Ruotsissa asuva taidemaalari. Hän valmistui taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2007. Sen jälkeen hän on asunut ja toiminut taiteilijana Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa. Kanto avaa taiteessaan pohjoisen arjen näkökulmaa omien kokemustensa kautta; pohjoisessa ollessaan osallistuminen paikallisten elinkeinojen harjoittamiseen on osa hänen työskentelyään. Motiivi pukea kokemuksia ja ajatuksia kuviksi ja muodoiksi kulkee käsi kädessä Lapin nykytilanteen kanssa – vanhojen perinteiden jatkumo on uhkana jäädä modernin elämäntavan jalkoihin. Läpivalaisevana teemana hänen töissään onkin kannanotto Lapissa vallitseviin muutoksiin. Kanto työskentelee yleensä maalaamalla sekä rakentamalla installaatioita. Materiaalit installaatioihin hän kerää pääasiassa tunturista sekä poroerotuksista.

"

Hanna Kanto: Slalom, 2016, akryyli kankaalle, 65 cm x 65cm

"

Hanna Kanto: Skimba 42016, öljy kankaalle, 30 cm x 24cm

"

Hanna Kanto: Starry, 2015, akryyli ja öljy kankaalle, 70 cm x 70cm

 

Eemil Karila

Eemil Karila on kotoisin Rovaniemeltä. Hän asuu ja työskentelee Berliinissä. Hän käyttää nykytaiteen menetelmiä laaja-alaisesti maalauksesta mediataiteeseen.

 

Liisa Karintaus

Liisa Karintaus on kuvataiteilija, jonka työhön lukeutuu maalauksia, piirustuksia ja installaatioita. Keskeiset teemat ovat käsitelleet luontoa, ihmisyyttä, muistia ja kuvaa. Lähtökohtina teossarjalle voivat olla taidehistoria tai vanhat valokuvat. Maalaustekniikat vaihtelevat hiilestä ja piirtimistä eri maaliaineisiin. Ne syntyvät usein piirustuksen ja maalauksen vuorotellessa. Karintaus on Lapin taiteilijaseuran jäsen ja Taidemaalariliiton kokelasjäsen.

 

Kaija Kiuru

Kaija Kiuru on syntynyt Sodankylässä ja palannut asumaan syntymäkuntaansa nelisen vuotta sitten. Luonnosta tulevat materiaalit ja ympäristöön liittyvät kysymykset antavat aiheita Kiurun teoksiin. Taideopintojen lisäksi hän on opiskellut ympäristönsuojelua ja ympäristökasvatusta. Metsä ja puut ovat usein Kiurun teosten ideoiden ja materiaalien lähteinä. Hän on käyttänyt puiden runkoja, oksia, juuria, kaarnaa, tuohta, pahkoja, kääpiä, neulasia ja luppoa. Puu voidaan nähdä myös koko luonnon symbolina. Kaija Kiuru on Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen.

"

Kaija Kiuru: Myrskyn merkit I, 2013, sekatekniikka, teoskuva Arto Liiti

 

Essi Korva

Kuvanveistäjä Essi Korva valmistui Lahden Ammattikorkeakoulusta Taideinstituutista vuonna 2010. Hänen veistoksensa perustuvat useimmiten hänen subjektiivisiin kokemuksiinsa maailmasta. Töissään hän käsittelee usein pelkoja, lapsuutta, yksinäisyyttä ja tyhjyyttä, johon Lapin karun kaunis ympäristö tarjoaa puitteet. Hän työskentelee useilla materiaaleilla käyttäen muun muassa puuta, sementtiä, kipsiä, hiuksia ja savea. Hän on osallistunut myös useisiin ympäristötaidetapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Materiaali itsessään ei ole olennaista hänen töissään, vaan tunteet, jotka hän yrittää vangita teoksiinsa. Hänen veistoksensa ovat tunteiden muotokuvia.

 

Leila Lipiäinen

Leila Lipiäinen on rovaniemeläinen kuvataiteilija, joka tekee esinelähtöisiä teoksia ja installaatioita. Hän löytää outoja ja kiehtovia muotoja ja materiaaleja jo olemassa olevista esineistä. Esinemaailma on täynnä tarinoita, elettyä kulttuurihistoriaa. Hän muokkaa löydettyjä, muuttaa niitä, yhdistää yllättäviä ja arvottomiakin esineitä toisiinsa ja saa näin aikaan jotain uutta. Materiaalin uudelleen käyttäminen sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poiketen tuo aivan uudenlaisen mahdollisuuden jatkaa esineen elämää. Hylätyistä, arjessa huomaamattomista esineistä ja rikkinäisistä materiaaleista, tulee merkityksellisiä. Käytetyn esineen taakse kätkeytyy aina joku, tuntematon. Näin myös Lipiäisen Lukupiiri -sarjan teoksissa on kätkettynä kirjoitetun sanan mahti pehmeään tekstiiliin, ja teos on yhdistetty jokaisen kodin kaapeista löytyvään vanhaan vaatepuuhun. Teosten nimet ovat olennainen osa teokseen liittyviä merkityksiä. Lukupiiri -sarjassa on 14 itsenäistä osaa, joista kaksi on Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmissa. Leila Lipiäinen oli Kuvataideseura Kaamoksen jäsen vuosina 1987 – 2001, johtokunnassa vuodet 1988 – 1997 ja seuran sihteerinä vuosina 1990 – 1994. Lapin taiteilijaseuran jäsen hän on ollut vuodesta 1997 ja Muu ry:n jäsen vuodesta 2011.

"

Leila Lipiäinen: Turkoosi, 2011 sarjasta Lukupiiri. Gabriel Marquez: Muistojeni ilottomat huorat, pitsiliina, vaatepuu ja pellavalanka. Kuva Arto Liiti

"

Leila Lipiäinen: Lukupiiri, 2010 sarjasta Lukupiiri. Dashiell Hammet: Nainen pimeässä, pitsimiehusta, pellavalanka, vaatepuu ja nyöri (ylin); Lehti, 2011, sarjasta Lukupiiri. Tauno Rautapalo-Rapp: Kehäkuningas, tekstiili, piirakkapulikka ja pellavalanka; Kukka, 2011 sarjasta Lukupiiri. Anna-Maija Ylimaula: Taskulolita, tekstiili, vaatepuu ja pellavalanka. Kuva Arto Liiti.

 

Riitta Moilanen

Riitta Moilanen on valmistunut taidegraafikoksi Lahden taidekoulusta, sekä taiteen maisteriksi Lapin yliopistosta. Hän on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä, sekä osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin sekä kotimaassa, että ulkomailla. Hänen grafiikkansa on palkittu lukuisia kertoja, viimeksi v. 2013 erityispalkinnolla kansainvälisessä taidegrafiikan biennaalissa, Premio Acqui, Italiassa. Riitta Moilasen suosikkimenetelmät taidegrafiikassa ovat akvatinta, pehmeäpohjaetsaus, sekä carborundum – menetelmä. Näyttelyn kasviaiheiset teokset muodostuvat viivojen ja siveltimenvetojen kudelmista, jotka piirtyvät utuisen pehmeää taustaa vasten. Teokset puhuttelevat rauhallisuudellaan ja hiljaisuudellaan. Ne ovat hetkiä maisemassa, vesien ja metsien syleilyssä. Riitta Moilanen on Lapin taiteilijaseuran ja Suomen Taidegraafikoiden jäsen. Hän työskentelee ja asuu Kemissä.

"

Riitta Moilanen: Halla, 2014, pehmeäpohja-akvatinta-carborundum, koko 44,5cm x 46,5cm.

 

Mari Oikarinen

 
Mari Oikarinen ( s. 1981, Suomussalmi)  on rovaniemeläinen kuvataiteilija. Hän työskentelee kuvanveiston eri materiaalien, installaatioiden sekä piirtämisen parissa. Oikarisen työskentelyn usein toistuvia teemoja ovat muisti, muistot ja erilaiset tarinat. Teoksissaan ja tekemisessään hän haluaa antaa tilaa hitaille prosesseille, hiljaisuudelle ja epätäydellisyydelle. 

"

Mari Oikarinen: Sarjasta Pyytäjät (Mustalintu), 2013, puu, pigmentti

 

Terhi Silenius

Kuvantekijä Terhi Silenius suunnittelee ja myy paperituotteita seinäsisustamiseen nimellä Oh Wall Design. Sileniuksen esteettisesti monipuolinen kuvasto saa innoituksensa Pohjois-Skandinavian luonnosta ja matkoilta. Uniikit monotypiavedokset, valokuvaprintit ja julisteet on suunniteltu rikastuttamaan jokapäiväistä kodin sisustusta. Silenius on valmistunut kuvataiteilijaksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta ja soveltavan taiteen maisteriksi Lapin Yliopistosta. Omien projektiensa lisäksi Silenius on työskennellyt erilaisissa luovan alan hankkeissa muun muassa valokuvaajana, työpajaohjaajana ja projektipäällikkönä. www.ohwalldesign.com

"

Terhi Silenius: Viuhka, Monotypia, koko 25x35, 2015

"

Terhi Silenius: Vesienkeli, taidejuliste A3, 2016

 

Hilkka Ukkola

Muoniossa työskentelevä taidegraafikko Hilkka Ukkola tunnetaan parhaiten luontoaiheisesta grafiikastaan. Hänen teoksilleen on tyypillistä niukka väriskaala ja tarkat yksityiskohdat. Inspiraation ja aiheet töihinsä Ukkola saa tarkkailemalla ympäristöään, kuten kasveja, kiviä ja eläimiä. Grafiikka syntyy peilikuvana kuvalaatalle, josta väri vedostetaan prässillä paperille. Näyttelyssä olevat Ukkolan teokset ovat uniikkeja monotypia-vedoksia. Paperille on vedostettu kuultavia värikerroksia lomittain ja päällekkäin. Kerroksellisuuden vuoksi lopputuloksena on usein moniselitteinen vaikutelma, missä myös sattumalla on oma osuutensa.

Lisätietoja

Seura taidelainaamon blogia!