SuomeksiIn English

Etsitään ympäristötaiteilijoita

06.10.2016

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta hakee neljää (4) suunnittelijaa/taiteilijaa aikavälille 1.11.2016–31.10.2017. 

Työ voi toteutua lyhemmällä tai pidemmällä aikavälillä, 25–100% työaikana kuukaudessa, kuitenkin niin että työmäärä vastaa 3 kk kokoaikaista työtä. 

Työ liittyy Ympäristötaidetta matkailun alueille (YMA) -hankkeeseen, joka on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä neljän matkailualan yrityksen yhteistyöhanke. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja tuen sille on myöntänyt Lapin Liitto. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristötaiteen käyttöä matkailukohteissa ja matkailupalveluiden osana. Hankkeessa toimitaan työryhmissä, joissa suunnittelijan / taiteilijan lisäksi on mukana suunnittelun kohteena olevan yrityksen edustaja, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan projektiopiskelijoita sekä opetushenkilökuntaa. Hankkeen puitteissa tuotettavissa ympäristötaidesuunnitelmissa huomioidaan teosten ekologisuus, luonnonmukaisuus sekä temaattinen yhteys paikalliskulttuuriin tai perinteeseen. Ympäristötaiteessa tavoitteena on nostaa esiin paikallisia tarinoita ja kulttuuriperintöä sekä johdattaa yleisö sensitiiviseen ja eettiseen luonto- ja kulttuurikokemukseen. Hankkeessa keskitytään kesäkauden ympäristöön. 

Suunnittelijan / taiteilijan tehtävänä on toimia työryhmän taiteellisena johtajana ja huolehtia yritykselle suunnatun ympäristötaidesuunnitelman ja sen konseptin taiteellisesta laadusta sekä tuoda työryhmään kokemusta ja taidealan ammatillista näkemystä. 

Suunnittelijalta / taiteilijalta edellytetään paitsi kykyä toimia työryhmässä ja ohjata yhteissuunnittelua taiteellisen laadun näkökulmasta, myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työnkuvaan kuuluu taiteellisen luovan työn lisäksi mm. tutustumista kohteeseen, työryhmän tapaamisia ja yhteydenpitoa, yhteissuunnittelua, osaamisen jakamista, suunnitteluprosessin dokumentointia sekä tietysti lopullisen suunnitelman muotoilu esityskelpoiseksi. Työnkuvaan kuuluu nimenomaan ympäristötaideteosten suunnittelu. Teosten toteuttaminen on erillinen työtehtävä, josta neuvotellaan erikseen matkailuyrittäjien kanssa. Pohjoisen kulttuurien ja kulttuuriympäristöjen tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. 

Englannin kielen suullinen taito on myös välttämätöntä työryhmissä mukanaolevien kansainvälisten projektiopiskelijoiden vuoksi. 

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo tai CV sekä taiteellisen toiminnan portfolio tai teoskuvia, jotka voivat olla joko tulosteita tai yhdeksi tiedostoksi koottu esitys. 

Hakijan toivotaan esittävän hakemuksessaan itselleen sopivimman ajankohdan ja kuukausittaisen tuntimäärän työskennellä hankkeessa. 

Suunnittelijan/taiteilijan palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilökunnan vaativuustasokartan tasoon 7 (2202,72 e/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lapin yliopistolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 14.10.2016 klo 13.00 mennessä osoitteeseen Lapin yliopisto, PL 122 (Kirjaamo, Yliopistonkatu 8), 96101 Rovaniemi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. 

Portfoliot voi noutaa projektipäällikkö Christa Haatajalta p. 040-1324506. 
Tiedustelut: projektipäällikkö Christa Haataja, p. 040-1324506, etunimi.sukunimi@ulapland.fi