SuomeksiIn English

Taidetta matkailuympäristöihin Lapissa

19.12.2016

Ympäristötaidetta matkailun aluille (YMA) hanke lisää ympäristötaiteen käyttöä matkailukohteissa ja matkailupalveluiden osana Lapissa. Hankkeessa taiteilijat, taideopiskelijat ja matkailualan työntekijät muodostavat työryhmiä, jotka suunnittelevat ympäristötaidetta hyödyntävän konseptin yhteistyöyrityksien kanssa ja etsivät uusia keinoja kestävään matkailuun. YMA on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä neljän matkailualan yrityksen yhteistyöhanke.

YMA:ssa tehdään suunnitelmia ympäristötaiteeksi, jossa huomioidaan teosten ekologisuus, luonnonmukaisuus sekä temaattinen yhteys lappilaiseen paikalliskulttuuriin tai perinteeseen. Suunnittelutyöhön liittyy olennaisesti taustakartoitus, jossa kerätään tietoa paikallisista voimavaroista, tarinoista ja kulttuuriperinnöstä, sekä jo olemassa olevasta taiteesta. Myöhemmin yritykset vastaavat itse uusien teosten toteuttamisesta suunnittelmien avulla. Neljä mukana olevaa yritystä ovat:

Arctic Snow Hotel, Lehtojärvi
Hullu Poro, Kittilä
Kakslauttanen, Saariselkä
Ranuan eläinpuisto, Ranua

Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja Maria Huhmarniemi kuvaa hankkeen mallia kumoukselliseksi taiteilijan ansaintalogiikan uudistamisen näkökulmasta:

– Yleensä kuvataiteilijat tekevät teosten suunnittelua ilmaiseksi esimerkiksi taideteoskilpailuissa, joissa vain pieni osa suunnitelmista toteutuu. Tässä hankkeessa taiteilijoilta ostetaan nimenomaan teossuunnittelua, joka edellyttää taiteellista ajattelua. Teosten toteuttajia voivat myöhemmin olla taiteilijat tai esimerkiksi insinöörit.

Hankkeessa toimitaan monialaisissa työryhmissä, joissa ovat mukana yrityksien edustajia matkailualan asiantuntijoina, suunnittelija/taiteilija taiteellisena johtajana, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan projektiopiskelijoita suunnittelijoina ja tutkijoina sekä yliopiston opettajia ja professoreja erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

– Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa yhteistoiminnan tavoista taiteen ja matkailun kesken. Työryhmien suunnitelmista, suunnittelutyöstä ja yhteistoiminnan kokemuksista tullaan kokoamaan julkaisu, jotta myös muut alan yrittäjät voisivat hyödyntää ympäristötaidetta matkailualan kehittämisessä, sanoo Timo Jokela, hankkeen vastuullinen johtaja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

Lapin taiteilijaseura kehittää hankkeessa digitaalista palvelukonseptia ympäristötaiteen tavoitettavuuden ja tunnettavuuden lisäämiseksi. Taiteen paikannin – Art Locator - on mobiilipalvelu, josta yleisö voi saada taustatietoa ympäristötaideteoksista. Sovellus hyödyntää sosiaalisen median periaatteita eli käyttäjät voivat kommentoida teoksia kertoen niistä lisää tai jakaen omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan teosten äärellä. Sovelluksen rakenne on jo olemassa, joten hankkeessa keskitytään sen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Sovelluksen tekijä on Kovakoodit-yritys.

– Taiteen paikannin on mobiilipalvelu, jota minäkin itse käytän, kun haluan esimerkiksi esitellä Rovaniemen julkisia taideteoksia lapsilleni. Taiteen paikantimessa on paljon kehittämismahdollisuuksia matkailuyrityksille, Kovakoodarien yrittäjä Jyri Ruutu kertoo.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja tuen sille on myöntänyt Lapin Liitto. Myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin taiteilijaseura rahoittavat hanketta. Hanke kestää 31.7.2018 saakka ja sen budjetti on suuruudeltaan 292 921 euroa. 

Lisätietoa

Lisätietoja hankkeesta Lapin yliopiston uutisesta.

Taiteen paikannin - Art Locator

Maria Huhmarniemi, Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja, maria.huhmarniemi(at)ulapland.fi