SuomeksiIn English

Taiteilijat Berliinin ja Japanin residensseihin on valittu

21.05.2018

Lapin taiteilijaseuran residenssitaiteilijat Berliinissä ovat Sanna Korteniemi, marraskuu 2018, ja Heidi Hänninen, marraskuu 2019. Taiteilijat on valinnut kuraattori Andrzej Raszyk Berlin Sessions -ohjelmassa. Japanin nuoren taiteilijan residenssiin on valittu Venni Ahlberg. Valinta on tehty japanlaisten yhteistyötahojen toimesta.

Sanna Korteniemen työsuunnitelmaan kuuluu tehdä taustatyötä Prosessi-teossuunnitelmaaan. Hän pyrkii rekonsturoimaan piikkilankakoneen, jollaisen juutalaiset pakkotyöläiset rakensivat leirillä Suomen Lapissa II maailmansodan aikaan.

Heidi Hänninen kartoittaa residenssissä paikallista turvapaikanhakija- ja maahanmuuttajataustaisten taiteilijoiden ja taiteesta kiinnostuneiden tekijöiden kenttää ja luo kontakteja sellaisiin toimijoihin, jotka ovat  kiinnostuneita tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä. Hänen toiveena on jakaa tietoa ja kokemuksia siitä, millaisia taidetyö-elämään integroitumisprosessit voivat olla ja kuinka uusien tulijoiden ja vanhojen paikallisten välisellä yhteistyöllä niihin voisi vaikuttaa. Tarkoituksen on joko  residenssin aikana tai sen jälkeen toteuttaa yhdessä paikallisten kanssa myös taiteellinen prosessi. Residenssin aikana saatua materiaalia ja tietoa Hänninen aikoo jakaa Rovaniemellä vuoden 2020 aikana, joko luennon tai näyttelyn muodossa.

Venni Ahlbergin työskentely painottuu valokuvallisten menetelmien hyödyntämiseen. Hän on kiinnostunut valokuvauksesta ilmiönä, jossa on mahdollista tallentaa rajattu aika yhdeksi kuvaksi ja esittää se toisessa ajassa. Residenssissä työskentelyn lähtökohtana toimii camera obscura -teltta. Astumalla pimeään telttaan katselija siirtyy pois todellisuuden kolmiulotteisuudesta. Teltassa todellisuus on ympärillä kaksiulotteisena heijastuksena ulkomaailmasta. Ahlberg pystyttää teltan eri paikkoihin ja tarkastelen itselleni vierasta maisemaa teltasta käsin, heijastuksena. Teos muodostuu teltassa tehdyistä havainnoista, joista Ahlberg rakentaa installaation hyödyntäen muun muassa videokuvaa, valokuvia ja muuta työskentelyn aikana merkittäväksi muodostunutta materiaalia. 

Lisätietoa taiteilijoista:

Sanna Kortenimemi

"Olen Rovaniemellä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Työskentelen paljon piirtäen, mutta näkökulmani on kuvanveistäjän: minua kiinnostaa esineiden ja objektien luonne, se miten asiat ovat ja ilmenevät konkreettisessa todellisuudessa. Toisaalta, ajatuksetkin muodostavat eräänlaisia kappaleita, joita voi kiertää ympäri ja tarkastella eri kulmista. Samoin kieli rakentaa sisäavaruuksia. Etsin rajaa, loppuja ja alkuja. Teos viittaa aina johonkin muualle, mutta kuvanveistäjänä haluan rakentaa nimenomaan esineitä voidakseni tuoda esille kaiken ajattelun ja ilmaisun rajallisuuden: todellisuus ilmenee aikaan ja paikkaan sidottuna; ei ole ajatuksia ja ideoita, joita ajan korroosio ei söisi. Edellisessä yksityisnäyttelyssäni "Naarmankaira" (Galleria Sculptor 2017) käsittelin Rovajärven ampuma-alueen nimellä nykyisin paremmin tunnetun Naarmankairan historiaa ja nykyisyyttä, kysyen luonnon ja kulttuurin suhdetta. Myös työsuunnitelmani "Prosessi" palautuu Lapin historiaan. Paikallisuus taiteessa ei ole itsetarkoitus, mutta lähelle katsominen on usein palkitsevampaa kuin kauas kurottaminen. Läheltä löydetyt aiheet muistuttavat myös siitä, että on hyvä vastustaa valmiita lukutapoja ja annettuja merkityksiä: läheltä katsottuna metsä ei ole vain metsää, eivätkä puut jää mykiksi kun niitä oppii kuuntelemaan."

Heidi Hänninen

”Olen Lapin taiteilijaseuran jäsen vuodesta 2010. Olen tehnyt maisteriopinnot kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa Lapin yliopistolla ja valmistunut Kuvataidekatemiasta kuvanveiston osastolta kuvataiteen maisteriksi 2016. Työskentelen yhteisötaiteilijana ensisijaisesti Itä-Helsingin alueella mutta tarvittaessa myös missä tahansa muissa maailman kolkissa. Vuonna 2016 käynnistämässäni hankkeessa Katutaidetta Kontulaan käytän katutaiteen menetelmiä osana yhteisötaiteellista työskentelyä. Omassa taiteellisessa työskentelyssäni yhdistän usein kuvanveistoa osallistaviin installaatioihin ja performanssinomaisiin prosesseihin. Olen työskennellyt turvapaikanhakija-taustaisia taiteilijoita Suomen taide-elämään integroivassa Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n Art-Tu hankkeessa vuodesta 2016."

Venni Ahlberg

"Olen Venni Ahlberg, viimeistelen juuri  taiteen maisteriopintojani Lapin yliopistossa. Taiteellinen työskentely on ollut vahvasti läsnä osana opintojani. Olen järjestänyt näyttelyitä, toteuttanut erilaisia valokuvauksen työpajoja ja rakentanut camera obscuroita julkisiin tiloihin ja tapahtumiin. Tällä hetkellä kiinnostukseni on erityisesti osallistavassa taiteesta ja sen mahdollisuudessa viedä teoksia erilaisiin ympäristöihin ja laajentaa taiteen tekemistä osaksi taideperustaisia prosesseja."

Lisätietoa residenssiohjelmista: Maria Huhmarniemi, maria.huhmarniemi ( at ) ulapland.fi

Kuva: 

Kuva Venni Ahlberg: Valokuva sarjasta Auringon havaintoja - piilotettuja kohtaamisia, 2018.