SuomeksiIn English

Kehitämme taideperustaisten palvelujen välittämistä

22.06.2019

TaPaMa -hankkeessa kehitetään uudenlaisia taideperustaisia matkailupalveluita, selvitetään miten niitä parhaiten tarjotaan matkailijoille ja mallinnetaan tämä kehittämistyö kaikkien potentiaalisten toimijoiden hyödynnettäväksi. 

Lapin taiteilijaseuran vastuulla hankkeessa on elämyspalvelujen välittäjäorganisaatioiden toiminnan kehittäminen. Työpaketissa kartoitetaan ja arvioidaan maailmalla käytössä olevat sekä Lappiin soveltuvat elämyspalvelujen välittämisen ja myynnin menetelmät ja kanavat. Tämä sisältää selvityksen siitä millaisissa työsuhteissa tai työnkuvissa palvelujen tarjoajat toimivat ja voivat toimia. Palvelujen myynnin osalta toimintatapoja ja yhteistyömahdollisuuksia selvitään matkailualan yrittäjien ja markkinointiorganisaatioiden kanssa. Lisäksi selvitetään mobiilisovelluksia ja alustoja palvelujen myyntiin. Palvelujen markkinoinnin osalta huomio kiinnitetään mm. av-median ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Palveluja voidaan esitellä elämyksellisesti esimerkiksi lyhyinä videoina. Tämän selvitystyön pohjalta mallinnetaan Lappiin sopivia toimintatapoja sekä kuvataan toimintatavat sekä taide- ja kulttuurialan välittäjäorganisaatioiden että matkailualan pk-yritysten käyttöön. Työpaketista vastaa Lapin taiteilijaseura mutta työpaketissa tehdään yhteistyötä Lapin yliopiston kanssa.

TaPaMa:n toteuttajia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin taiteilijaseura. Yliopisto on hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja; Lapin taiteilijaseuran vastuulla on välittäjätoiminnan kehittäminen. Yhteistyötahoina on Lapissa toimivia taidemuseoita ja -gallerioita: Rovaniemen taidemuseo, Kemin taidemuseo, Kakslauttanen Art Gallery, Särestöniemi-museo, Navettagalleria, PMH Design oy ja Lapin taiteilijaseuran Galleria Napa. Yhteistyötyötä tehdään lisäksi matkailualan organisaatioiden kanssa. Hankkeeseen palkataan taiteilijoita ja käsityöläisiä elämyspalvelujen suunnittelijoiksi ja pilotoijiksi.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 300 424 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 225 318 euroa. Lapin taiteilijaseuran budjetti hankkeessa on 37 820 euroa. Se käytetään galleristi-tuottajan palkkakustannuksiin kolmen kalenterivuoden aikana.

Lisätietoja: Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja Maria Huhmarniemi (maria.huhmarniemi (at) ulapland.fi)

Hankkeen kotisivu

Hankkeen Facebook-sivu