SuomeksiIn English

Magenta-hankkeen hanketaiteilijat

20.03.2012

 Magenta-hankkeen hanketaiteilijat ja taiteilijat kuntien sekä yritysten taideprojekteihin on valittu

Magenta-hanke haki tällä ensimmäisellä hakukierroksella 7.-29.2.2012 viittä (5) hanketaiteilijaa ja viittä (5) kuvataiteen ammattilaista toteuttamaan taideprojekteja. Haku on ollut avoin ja hakuilmoitus esillä Lapin taiteilijaseuran nettisivuilla. Lisäksi hakuilmoitus on lähetetty sähköpostitse suoraan Lapin taiteilijaseuran jäsenille ja yhteyshenkilöille kunnissa sekä yrityksissä edelleen välitettäväksi.  Kaikki haetut paikat (10) saatiin täytettyä ja ensimmäisten taiteilijoiden työllistyminen Magenta-hankkeessa toteutuu jo kevään 2012 aikana.

Magenta-hankkeessa kehitetään Lapin erityispiirteet huomioiva malli kuvataiteen manageritoiminnasta. Hankkeeseen haettiin viittä eri uran vaiheessa olevaa ja eri puolella Lappia asuvaa innokasta, kehittymishaluista ja motivoitunutta hanketaiteilijaa, joiden lähtötilanne kartoitetaan ja tehdään henkilökohtainen koulutus- ja toimintasuunnitelma. Taiteilija sitoutuu noudattamaan tehtyä toimintasuunnitelmaa. Hanketaiteilijoiden ja managerin toimista tehdään väli- ja loppuseuranta, joiden avulla muodostetaan Lapin kuvataiteen manageritoiminnan malli.

Manageritoiminnan mallia luodaan urasuunnittelun, managerin ohjauksen ja tuen, oman asiantuntijuuden tunnistamisen ja taiteilijan motivaation sekä aktiivisuuden avulla. Taiteiden tiedekunnan tutkimuksella on tärkeä rooli mallia kehitettäessä.

Magenta-hankkeen hanketaiteilijoiksi haki kuusi (6) henkilöä. Hanketaiteilijoiksi on valittu hankehenkilöstön esityksen mukaisesti ja Lapin taiteilijaseuran hallituksen päätöksellä seuraavat taiteilijat:

Alapartanen Jouko, Ivalo

Jokiaho Riikka, Kolari

Mäkelä-Haapalinna Pirkko, Kemijärvi

Raekallio Reijo, Pöntsö

Silenius Terhi, Rovaniemi

Magenta-hanke työllistää Lapin alueen taiteilijoita yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa tapahtuviin eri sisältöisiin taideprojekteihin. Projektisuunnitelmien lähtökohtana ovat olleet yrityksen/kunnan tarpeet ja ammattimaisen kuvataiteen kehittäminen ja näkyminen yrityksessä/kunnassa sekä visuaalisen taiteen merkityksen nostaminen. Projekteja toteutetaan eri ajankohtina ajalla kevät 2012 – syksy2013.

Hankkeeseen haettiin viittä (5) kuvataiteen ammattilaista toteuttamaan projekteja Kemissä, Torniossa, Kemijärvellä ja Santa Parkissa. Taideprojektien toteuttajiksi haki neljä (4) henkilöä. Kahden taiteilijan valinnassa käytettiin kutsumenettelyä, koska hakemuksia avoimiin paikkoihin ei tullut. Taideprojekteja toteuttamaan valittiin hankehenkilöstön esityksen mukaisesti ja Lapin taiteilijaseuran hallituksen päätöksellä seuraavat taiteilijat:

Kemin kaupunki; kuvataiteilija - kuvataidekasvattaja workshop-tuote: Anna Alm ja Anu Riestola

Kemijärven kaupunki; Kummitaiteilija: Pirkko Mäkelä-Haapalinna

 Tornion kaupunki; Taidebileet–konseptin jatkokehitys: Anna Alm

Hanketaiteilijoiden lähtötilanteen kartoitus on jo alkanut. Kartoitukset ja toiminta- sekä koulutussuunnitelmat hanketaiteilijoille tehdään maalis-toukokuun 2012 aikana. Myös taideprojektit käynnistyvät toteutuksen suunnittelulla ja palvelumuotoilun ideointipäivillä huhti-toukokuussa 2012. Ensimmäiset taideprojektit toteutetaan kevään 2012 aikana Torniossa ja SantaParkissa.

Kittilän, Inarin ja Tahkokallio Design+:n taideprojektit tulevat hakuun kevään 2012 aikana. Niistä tiedotetaan ensimmäisen haun käytänteiden mukaisesti.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina-Kaisa Pirinen, p. 040 673 5920, tiina-kaisa.pirinen@ulapland.fi

Manageri Merja Briñón, p. 045 205 5977, manageri.lts@gmail.com