SuomeksiIn English

Onnistunut kulttuurikeskustelu

14.10.2012

Kulttuurikeskustelu oli onnistunut taiteen tekijöiden ja kunnallisvaaliehdokkaiden tapaaminen. Kutsutut panelistit vakuuttivat kulttuurimyönteisyydellään ja asiantuntemuksellaan.

Taiteen vapaan kentän toimijoiden tilat olivat oletetusti iso puheenaihe paneelissa. Taustalla oli tieto siitä, että kaupungin johtaja on kumonnut kolmannen sektorin tilatarveselvityksen tilaamisen helsinkiläiseltä Pink Eminence -yritykseltä. Kai Väistö ja Jukka Karppinen korostivat edelleen selvityksen tarvetta todeten, että tilojen suunnittelu vaatii tietoa käyttäjistä. Satu Miettinen esitti, että selvityksen tekijää tulisi etsiä Rovaniemen osaajista.

Yleisökysymyksessä esitettiin, että Lappia-talon tulisi olla avoin tila, josta sekä kaupunginteatteri että tanssi- ja sirkusryhmät saisivat esiintymistiloja. Ehdotus sai kannatusta monelta suunnalta.

Toinen iso puheenaihe oli kulttuurin rahoitus. Rovaniemen talouspäällikkö on aikonut kohdistaa kulttuurin säästötoimenpiteet 3. sektorille. Se tarkoittaa todennäköisesti sekä ammattilais- että harrastajaryhmien avustusten lakkaamista. Panelistit eivät olleet tyytyväisiä 3. sektorin kuihduttamiseen. Markus Korjonen totesi, että leikkausten sijasta tulisi nostaa kaupungin veroprosenttia.

Panelisteilta kysyttiin, miten taiteen prosenttiperiaate saataisiin käyttöön Rovaniemen rakennushankkeissa. Kai Väistö kertoi, että suunnitteilla oleviin kerrostalojen rakennushankkeisiin onkin edellytetty taiteeseen varattua prosenttia. Satu Miettinen ehdotti, että prosenttiperiaatteen käyttöä tulisi kehittää siten, että taide voisi olla esimerkiksi eri alojen taiteilijoiden vetämiä yhteisötaideprojekteja asuinalueilla.

Paneeli päättyi kysymykseen: ”Mitä uusia keinoja tulisi kehittää kulttuurin tukemiseen?” Jukka Karppinen kertoi toimineensa niin sanottuna kulttuurikummina, joka tarkoittaa poliitikkojen sparraamista taide- ja kulttuuriasioista. Satu Miettinen esitti, että kehittämisprojektien rahoitusta tulisi hakea uusista lähteistä. Tenka Issakaisen mukaan taiteen välittäjäporrasta ei saa enää kasvattaa: taiteen rahoituksen tulisi kohdentua tekijöille. Seppo Ylijurva nosti esiin monikulttuurisuuden tukemisen. Markus Korjonen totesi, että koulujen kulttuuriohjelmat ja koulurakennusten monimuotoisen käytön lisääminen koulupäivien jälkeen, ovat tärkeitä toimia.

Keskustelun järjestivät Lapin taiteilijaseura ja Lapin esittävien taiteiden keskus Letke.

Lisätietoa: Maria Huhmarniemi, maria.huhmarniemi@ulapland.fi, 0407639948