SuomeksiIn English

Taiteilijahaku tykytoiminnan kehittämiseen

14.11.2012

MAGENTA-HANKKEESEEN HAETAAN AMMATTILAISKUVATAITEILIJAA TOTEUTTAMAAN TAIDEPROJEKTIA, JOSSA KEHITETÄÄN TYKYTOIMINTAA KUVATAITEEN KEINOIN

Magenta-hankkeen lähtökohtana on lappilaisten visuaalisen alan taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen kehittämällä taiteilijoiden täydennyskoulutusta ja kuvataiteen manageriosaamista.

Magenta-hanke työllistää Lapin alueen taiteilijoita yhteistyöyrityksissä ja -kunnissa tapahtuviin eri sisältöisiin taideprojekteihin. Projektien suunnitelmien lähtökohtana ovat olleet yrityksen/kunnan tarpeet ja ammattimaisen kuvataiteen kehittäminen ja näkyminen yrityksessä/kunnassa sekä visuaalisen taiteen merkityksen nostaminen.

TYKYTOIMINTA

Tykytoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhdessä edistävät ja tukevat jokaisen työelämässä olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.         

Tykytoiminnan käytännön toimenpiteiden keskeisiä kohteita ovat

  • työn ja työympäristön kehittäminen,
  • työyhteisön ja työorganisaatioiden toimivuuden parantaminen sekä
  • työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen edistäminen.

Magentan taideprojektissa on tavoitteena kehittää tykytoimintaa kuvataiteen keinoin yhteistyössä 1-3 yrityksen/organisaation henkilöstön kanssa.

Magenta-hanke työllistää TYKY-toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen yhden taiteilijan vähintään 1 kuukaudeksi. Mahdollisuus myös toiseen työskentelykuukauteen riippuen projektin laajuudesta.

Toteutusaika ja -paikka:

Joulukuu 2012 - syyskuu 2013 (ko. aikavälillä yhden kuukauden työpanos, sovitaan erikseen). Projektin toteutuspaikkana on Rovaniemi.

Palkkio:

Projektin tekemisestä maksetaan 1 kuukauden työtä vastaava palkkio, joka on 1545,00€ + lomakorvaus (9%). Taiteilijan kanssa solmitaan virallinen työsopimus.

Valintaperusteet:

Maksettavan palkkion ollessa kiinteä, valintakriteerit painottuvat seuraavasti:

-          Sisältösuunnitelma ja ideat: Kuvataiteen mahdollisuudet työyhteisöjen tykytoiminnassa 40%

-          Taiteilijan aikaisempi kokemus 40%

-          Mahdollisuus ja kiinnostus sitoutua konseptin toteuttamiseen vuoden 2013 jälkeen 20%

Hakeminen:

Taideprojektiin haetaan avoimella hakemuksella, johon tulee sisällyttää sisältösuunnitelma ideoineen. Hakemukseen on selkeästi kirjattava kohde, toteutusaikataulu ja kattavat perustelut. Hakemus tulee toimittaa 23.11. klo 13 mennessä osoitteeseen: tiina-kaisa.pirinen@ulapland.fi

Lisätiedot: Tiina-Kaisa Pirinen, p. 040 673 5920, tiina-kaisa.pirinen@ulapland.fi