SuomeksiIn English

Taide kotouttaa -esiselvityshanke käynnistyy

14.05.2013

Taide kotouttaa -hankkeen (2013-2014) toteuttaja on Lapin taiteilijaseura yhteistyössä Monitaideyhdistys Pisteen ja Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen kanssa. Lähtökohtana on, että maahanmuuttajien osallisuutta kulttuuripalveluihin Lapissa tulee kehittää. Hanke hyödyntää taiteen soveltavia menetelmiä tavoitteena maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Erityisen tärkeää hankkeessa on eri väestöryhmien välisen ja pienryhmien, kuten perheiden, sisäisen vuorovaikutuksen edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Hanke on esiselvityshanke, jossa tuotetaan kirjallinen selvitys taiteen soveltavan käytön työtavoista ja menetelmistä kotoutumisen tukemisessa. Selvityksessä kartoitetaan konkreettisia taiteen työvälineitä, taidetoiminnan reunaehtoja sekä esimerkiksi nais- ja miesnäkökulmiin liittyviä kysymyksiä ja vaikutuksia. Selvityksessä kootaan myös yhteen Lapin taiteilijaseuran ja Monitaide yhdistys Pisteen aikaisemman tietotaidon soveltavan taiteen menetelmistä maahanmuuttajien kotoutumistyössä. Maahanmuuttajien kokemuksia ja näkemyksiä kartoitetaan haastatteluilla ja järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi esiselvityshankkeen aikana pilotoidaan käytännössä taiteen soveltavia menetelmiä syksyn 2013 aikana. Pilotit koostuvat työpajasarjoista sekä maahanmuuttajanuorille että -perheille.

Taide kotouttaa hankeelle  on myönnetty Euroopan Union Sosiaalirahaston rahoitus Lapin Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskukselta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 50000€. Lapin taiteilijaseura ja Monitaideyhdistys Piste ovat hankkeen omarahoittajia.

Hanke käynnistyy 1.6.2013 ja jatkuu helmikuun 2014 loppuun asti.

Lisätietoja:

Hanna Levonen-Kantomaa, Monitaideyhdistys Piste (hlevonen(at)hotmail.com)

Ninni Korkalo, Lapin taiteilijaseura (ninni.korkalo(at)gmail.com)