SuomeksiIn English

Taiteilijahaku Artswap-projektiin 15.11. asti

15.11.2013

Artswap on uudenlainen taiteilijoiden liikkuvuus- ja residenssihanke, jossa taiteilijat vaihtavat kotejaan, työhuoneitaan ja ammatillisia verkostojaan 1-2 kuukauden ajaksi. Artswap-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudentyyppistä taiteilijoiden liikkuvuutta ja kansainvälistymistä, joka perustuu taiteilijoiden henkilökohtaiseen verkostoitumiseen, kotien- ja työhuoneiden vaihtoon, vieraanvaraisuuteen ja työllistymiseen yhteistyöorganisaatioissa. Paikallisten kummitaiteilijoiden avulla taataan vaihdossa olevien taiteilijoiden verkostoituminen ja vuorovaikutus paikalliskulttuurin kanssa. Samalla tuotetaan myös niin sanottua kotikansainvälistymistä sekä yhteistyöprojektissa oppimista. Arstwap-hanke on myös alueiden managereiden verkostoitumishanke. Hankkeen myötä Lapin taiteilijaseuran managerin verkostot ja kansainvälinen osaaminen kasvaa merkittävästi.

Ensimmäinen Artswap pilotoidaan Suomen Lapin ja Hollannin Brabantin maakunnan välillä vuoden 2014 aikana. Osallistuvat hollantilaiset ja lappilaiset taiteilijat muodostavat pareja ja vaihtavat 1-2 kuukaudeksi kotejaan työtilojaan ja ammatillisia verkostojaan. Jokaiselle vaihdossa olevalle Artswap-taiteilijalle määritellään paikallinen kummitaiteilija, jonka avulla Artswap-taiteilijoille avautuu mahdollisuus verkostoitua paikallisten luovan alan toimijoiden kanssa ja oppia tuntemaan kohdemaan toimintaympäristö.

Vuoden 2014 pilotointivaiheessa kolme lappilais-hollantilaista paria osallistuu vaihtoon. Jokainen pari työskentelee tietyn teeman parissa. Teemoja ovat ympäristötaide (huhti-kesäkuu), sosiaalinen taide (heinä-syyskuu) ja Pop-up Art Space (loka-marraskuu).

Ympäristötaide

Ympäristötaiteen osaprojektiin osallistuvat taiteilijat keskittyvät työssään tutkimaan yhteyttä luonnon ja rakennetun ympäristön sekä urbaanin ja maalaisympäristön välillä. He vertailevat Lapin ja Brabantin alueen maisemia ja luontoa keskittyen erityisesti Rovaniemen ja Den Boschin kaupunkeihin. Taiteilijoita kannustetaan keskinäiseen vuoropuheluun toistensa ja paikallisen väestön kanssa. Kriittistä työotetta ympäristöön ja luontoon liittyvissä kysymyksissä painotetaan.

Sosiaalinen taide

Sosiaalisen taiteen osaprojektiin osallistuvat taiteilijat keskittyvät tutkimaan kulttuurisia erovaisuuksia ja kliseitä ympäröivässä yhteisössä ja tarjoamaan ratkaisuja yhteisötaiteen menetelmien avulla. Taiteilijat työskentelevät ennakkoon määritellyssä kaupunginosassa Den Boschissa ja Rovaniemellä. Vuorovaikutus paikallisen yhteisön ja väestön kanssa sekä verkottuminen paikallisiin yhteisötaiteilijoihin on välttämätöntä projektin onnistumiselle.

Pop-up Art Space

Pop-up Art Space on keskeisellä paikalla sijaitseva poikkitaiteellinen taidetila, joka toimii alustana ja laboratoriona taiteen esittelylle, myynnille ja taidetoiminnalle. ARTSWAP -hankkeen aikana suunnitellaan ja pilotoidaan Pop-up Art Spacen konsepti. Se suunnitellaan niin, että Pop-up Art Space on liikuteltavissa tarpeen mukaan. Pop-up Art Space on paikallisten asukkaiden yhteinen tapaamispaikka, joka jonne tervetulleita ovat myös turistit. Erityisesti Lapin alueen matkailusta johtuvat kausivaihtelut luovat tarpeen liikuttaa Pop-up Art Spacea turistisesonkien mukaan, esimerkiksi joulukuussa matkailijat liikkuvat Rovaniemellä, kevättalvella hiihtokeskuksissa ja syksyllä luontomatkailukohteissa. Pop-up Art Space on helppoa viedä myös erilaisiin tapahtumiin. Pop-up Art Space on näyttelytila, taide-/muotoilumyymälä, esiintymistila, julkinen olohuone ja paljon muuta. Tila taipuu toiminnan vaatimuksiin. Marras-joulukuussa pilotoitava Pop-up Art Space esittelee myös ARTSWAP-hankkeen tuloksia. Pilotointivaiheessa hyödynnetään Rovaniemen ja Den Boschin tyhjiä liiketiloja.

Lisätietoja ja hakuohjeet