SuomeksiIn English

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea kansainvälistymiseen

09.11.2013

Lapin taiteilijaseura on saanut Opetus ja kulttuuriministeriöltä 10000 euroa kulttuuriviennin hankkeiden valmisteluun. Hanke liittyy manageri Merja Briñón työhön vuonna 2014 Artswap ja Tandem -projekteissa sekä vuoden 2015 näyttelyiden valmistelussa.

Hankkeessa valmistellaan kulttuurivientiä. Siinä suunnitellaan uudenlainen taiteilijaresidenssikonsepti, jota pilotoidaan kahdessa osahankkeessa. Toinen osahankkeista on ARTSWAP, jossa hollantilaiset ja lappilaiset taiteilijat vaihtavat kotejaan, työtilojaan ja ammatillisia verkostojaan ja toinen osaprojekti on Tandem pop-up residenssi, jossa lappilainen ja lontoolainen taiteilija kohtaavat ja työskentelevät residenssissä Sivaksessa Turkissa. Tandem-projekti sisältää myös kansainvälisen kiertonäyttelyn (Sivas, Rovaniemi, Lontoo).

Lapin taiteilijaseura on kehittänyt yhteistyössä Suomen Viron-instituutin kanssa Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen mallin. Yksi mallin kehittämisen tavoitteista on tehdä kansainvälistä työtä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Mallia pilotoitiin Baltiassa kahdessa osahankkeessa; Karvanlähtöaika-kiertonäyttelyssä (2011–2013) ja I live on the Arctic Circle -näyttelykokonaisuudessa, joka sisälsi viisi näyttelyä Tallinnassa ja kolme Riiassa. ARTSWAP- ja Tandem -osaprojektien lisäksi tässä hankkeessa valmistellaan Lapin kuvataiteen kansainvälisten toimintojen mallin käytännön jalkauttamistyötä tekemällä esivalmisteluja Lapin taiteilijaseuran 25-vuotis juhlavuotta 2015 varten. 

Lisätietoja: Maria Huhmarniemi, maria.huhmarniemmi(at)ulapland.fi, ja Merja Briñón (7.1.2014 jälkeen), manageri.lts(at)gmail.com

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulle