SuomeksiIn English

Magenta-Visuaalista vetovoimaa Lapista

18.11.2013

Magenta-hanke on ollut tärkeä visuaalisen taiteen alan kehittämisen ja toiminnan alusta. Hankkeessa on pyritty kehittämään Lapin tarpeisiin soveltuvia toimintatapoja ja -malleja. Hanke on työllistänyt visuaalisen taiteen ammattilaisia ja kehittänyt kansainvälistä toimintaa, manageriosaamista ja taiteen täydennyskoulutusta edelläkävijänä.

Vuosina 2011–13 toiminut Magenta-hanke on ollut edelläkävijä. Hankkeessa on lähestytty visuaalisen taiteen asiantuntijuutta monesta näkökulmasta. On tutkittu, kehitetty, tuettu, raivattu tietä ja kartoitettu visuaalisen taiteen mahdollisuuksia ja haasteita Lapissa. Toimiminen yhdessä taiteilijoiden, alueen kuntien ja yritysten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut prosessi, joka on osoittanut, että Lapissa tarvitaan ammattitaitoisia, motivoituneita ja innostuneita visuaalisen taiteen ammattilaisia.

Hanke työllisti viisitoista Lapin alueen taiteilijaa kahdeksikymmeneksi kuukaudeksi kehittämisprojekteihin yrityksissä ja kunnissa. Projektien lähtökohtana olivat yritysten ja kuntien tarpeet sekä ammattimaisen kuvataiteen kentän kehittäminen ja merkityksen nostaminen Lapissa. Lisäksi järjestettiin kaksikymmentäkolme erilaista taiteilijoille suunnattua täydennyskoulutustilaisuutta. Toiminta-alueena oli Lapin maakunta. Pilottikuntia olivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari; pilottiyrityksiä olivat Santa Park, Santa’s Hotel Santa Claus sekä Tahkokallio Design+. Magenta-hankkeen hallinnoijana toimi Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut.

Magenta-hankkeessa kehitettiin rakenteita Lapin visuaalisen taiteen kentälle. Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli ja Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli kokosivat yhteen hankkeen kehitysprojekteissa ja muissa toiminnoissa hyviksi havaitut käytännöt Lapin erityispiirteet huomioiden.

Kehitetyt toimintamallit ja muut toimivat rakenteet ovat avain pitkäjänteiseen visuaalisen alan kehittämiseen Lapin alueella hankkeen päättymisen jälkeen. Tutkimusraportit valmistuvat tammikuun lopussa. Toimintamallit ja hankkeen loppujulkaisu ovat luettavissa hankkeen nettisivuilta

Magenta-hankkeen kokonaistavoitteiden kannalta on onnistuttu luomaan rakenteita ja pohjaa laajemmalle taide- ja kulttuurialaa edistävälle kehitystyölle Lapin alueella. Hankkeessa toteutunut tiivis kehitysyhteistyö yritysten, kuntien, taiteilijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on luonut loistavan näköalapaikan hahmottaa miten voimme kehittää taiteen kenttää Lapissa tulevaisuudessakin.

Magenta-hanke oli Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteen yhteistyöhanke. Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan Sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastasivat lisäksi yhteistyökunnat ja -yritykset.

Haluamme kiittää rahoittajia, kaikkia osatoteuttajia, kuntia ja yrityksiä sekä muita yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti hankkeessa mukana olleita taiteilijoita onnistuneesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä.

Ystävällisesti

Projektipäällikkö Tiina-Kaisa Niva, p. 040 673 5920, tiina-kaisa.niva@ulapland.fi  

Manageri Merja Briñón, p. 045 205 5977, manageri.lts@gmail.com