SuomeksiIn English

Art at Work -hankkeeseen osaamista taiteilijaseuralta

18.11.2014

Lapin taiteilijaseuran osaamista hyödynnetään kehitettäessä taidelähtöisiä menetelmiä organisaatioiden ja verkostojen johtamisen työvälineiksi. Lapin yliopiston Art at Work -hanketta hallinnoi taiteiden tiedekunta, joka ostaa en osaksi erilaisia työpaketteja muun muassa Lapin taiteilijaseuran soveltavan kuvataiteen asiantuntijoilta.

Art at Work –hanke pitää sisällään erilaisia kokonaisuuksia, joista kahta ensimmäistä ovat suunnittelemassa ja toteuttamassa Ninni Korkalo ja Sallis Koistinen Lapin taiteilijaseurasta. Ninni Korkalo ja Sallis Koistinen ovat valmistuneet Lapin  yliopiston taiteiden tiedekunnan Soveltavan kuvataiteen maisteriohjelmasta. Taustaltaan Korkalo on kuvataiteilija ja Koistinen puolestaan on muotoilija, joten menetelmällisesti työparin työskentelyssä kohtaa usein kaksi erilaista näkökulmaa tai lähestymistapaa. Heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan Art at Work-hankkeen tiimoilta voi lukea blogista.

Taidelähtöiset menetelmät voivat sisältää hyvinkin erilaisia sovelluksia eri taidemuotojen käytöstä. Uusilla sovelluksilla pyritään saamaan aikaan muutosta toimintaan osallistuvien ajattelussa tai itse toiminnassa. Tilanteesta riippuen työskentelyssä voidaan painottaa yhteisöllisyyttä tai sosiaalista vuorovaikusta.

Hankkeen kahteen ensimmäiseen kokonaisuuteen kuuluu työpajatyöskentelyä. Hankkeen työpajoihin osallistuvat tulevat pääosin Pohjoisen kulttuuri-instituutista ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Erilaisissa työpajoissa asioita käsitellään taidelähtöisin menetelmin tai taiteen avulla. Jokainen työpaja on erilainen ja suunniteltu teeman tai osallistujaryhmän tarpeisiin.

Yksi esimerkki työskentelystä on Sidos -työpaja, jossa yksilölliset työhistoriat puetaan taiteen kielelle. Yksi työpajoista toteutettiin Galleria Napassa. Työpaja alkoi näyttelyyn tutustumisella ja teosten tulkinnalla. Työpaja toimi sekä virkistyspäivänä että antoi mahdollisuuden käsitellä kunkin työhistorioita uusilla tavoilla. Työhistorioista syntynyt "sidos" toteutui installaationa ja lehdistötiedotteena, joka julkaistiin blogissa ja joka jaettiin osallistujien kesken.

Hanketta hallinnoi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta. Hanke alkoi toukokuun alussa 2014 ja se päättyy vuoden 2015 lopussa. Hanke kuuluu TEKESin Liideri - Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa 2012–2018 -ohjelmaan.