Kaikki uutiset

Alfred Kordelinin säätiön apuraha

Alfred Kordelinen säätiö on myöntänyt 28.10.2021 Lapin taiteilijaseuralle 30.000 euroa Mika Harjumaan valmistelemaan hankkeeseen. Apuraha on myönnetty seuraavaan tarkoitukseen: Lappilaisten tarinoiden kohtaaminen ja tulkinta osallistavassa monitaiteellisessa, moniaistisessa ja kokemuksellisessa taidetoiminnassa -hankkeen toteuttamiseen.

Vastaa