Kaikki uutiset

Kuvataiteilijahaku 23.11.-7.12.2021

Lapin taiteilijaseuralle on myönnetty Kordelinin säätiön apuraha Mika Harjumaan valmistelemaan hankkeeseen: ”Lappilaisten tarinoiden kohtaaminen ja tulkinta osallistavassa monitaiteellisessa, moniaistisessa ja kokemuksellisessa taidetoiminnassa”.

Hankkeen tavoitteena on elinikäinen oppiminen taiteen keinoin. Elinikäistä oppimista edistävät ihmisen hyvinvointia tukevat tekijät, eettiset arvot, voimaantuminen ja myönteinen lähestymistapa. Hankkeen tarinatyöpajojen tavoitteena on saada osallistujat löytämään itsestään omia vahvuuksia, voimavaroja, tunnemerkityksiä ja sisältöä elämään. Tarinatyöpajojen tavoitteena on lisätä osallistujien itsetuntoa yhteisen monitaiteellisen taidetoiminnan, jakamisen ja kokemisen kautta. Kohderyhmät muodostuvat päiväkotilapsista aina eläkeläisiin saakka.

Projektin tuottaja Mika Harjumaa toimii hankkeessa myös teatteritaiteen ammattilaisena ja nyt etsitään hankkeeseen mukaan kuvataiteen ammattilaista. Lappilaisia tarinoita käsitellään työpajoissa draaman ja kuvataiteen menetelmin. Valittavalta kuvataiteilijalta toivotaan löytyvän pedagogista osaamista. Hankkeen kesto kuvataiteilijan osalta on 2-3 kuukautta. Työpajat (aamuisin, päivisin, iltaisin) toteutetaan huhti- ja toukokuussa 2022. Kesäkuun alussa saattaa olla myös vielä työpajatoimintaa.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä projektivastaavaan Mika Harjumaahan/ / puh: 040 7379639

Kuvataiteilijahaku päättyy tiistaina 7.12.2021.

Vapaamuotoiset hakemukset voi lähettää osoitteeseen

Vastaa