Kaikki taiteilijat

Tuija Hautala-Hirvioja

”Tuija” 2017, Pertti Lohiniva sekatekniikka, 38 x 46 cm
Saamelaista nykytaidetta, Dálá Sámi dáidda, Sámi Contemporary. 2014. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Riitta Kuusikko ja Jan-Erik Lundström.

FT Tuija Hautala-Hirvioja
(s. 1957)

Tuija Hautala-Hirvioja on toiminut Lapin yliopistossa taidehistorian professorina vuodesta 2004 alkaen. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt Pohjois-Barentsin alueen taiteeseen ja kulttuuriin sekä suomalaisen nykytaiteeseen erityisesti Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman yhteydessä. Hautala-Hirvioja tekeekin yhteistyötä Rovaniemen taidemuseon kanssa. Hän on kirjoittanut kymmenen julkaisua, parisen sataan artikkelia, kurtatoinnut lukuisia näyttelyitä ja toimittanut parikymmentä julkaisua. Hautala-Hirvioja toimi Lapin yliopiston taidehistorian lehtorina (1995–2004), sitä ennen Aineen taidemuseon amanuenssina (1986–1995) ja kuvataiteen opettajana Rovaniemen kansalaisopistossa (1984–1986) ja Jyväskylän Harjun koulun yläasteella (1981–1982).

Julkaisut, jotka kirjoittanut

Kaija Kiuru. Mielen tiloja reunustaa maailma. Places of the Mind Framed by the World. 2019.

Pertti Lohiniva. Maalauksia ja muuta vuosilta 1987-2018. 2019. Rovaniemi.

Maija Kellokumpu, Koillis-Lapin herkkä kuvaaja. 2018. Salla: Sallan kunta.

Uuteen aamuun. Jälleenrakennettu maisema lappilaisessa taiteessa. 2017.Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo.

Hilkka Ukkola – lappilainen taiteilija. 2013.  Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo.

Reidar Särestöniemi, Arktisia elementtejä. 2008. Kittilä: Levin Luontokeskus Oy / Levi Summit. 

Liisa Rautiainen, 1999. Oulu: Pohjoinen.

Peitettynä elämältä – taiteilija Maija Kellokummun valon etsintää. 1999. Salla: Sallan kulttuuritoimi.

Lappi-kuvan muotoutuminen suomalaisessa kuvataiteessa ennen toista maailmansotaa, 1999.  Jyväskylä: Jyväskylä Studies in the arts 69. (Väitös)

J. K. Kyyhkynen 1875-1909 -Lapin luonnon ja ihmisen kuvaaja, 1993. Oulu: Pohjoinen.


Julkaisut, jotka toimittanut

Taiteen tiellä – Siiri Niemelä. 2020. Toim. Jonna Katajamäki & Tuija Hautala-Hirvioja. Ranua: Siiri Niemelä.

North as a meaning in design and art. 2019. Toim. Maija Mäkikalli, Ysanne Holt & Tuija Hautala-Hirvioja. Roavniemi: Lapland university press.

Arctic Art in the Time of Change. 2019. Toim. Maria Huhmarniemi, Timo Jokela & Tuija Hautala-Hirvioja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Lumen lumo. Lumikuorrutteisesta talvi-idyllistä modernin talven kuvaukseen. 2018. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja & Jonna Katajamäki. Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo.

Polkua eteenpäin – Lapin Kuvataideseura Palas ry 50 vuotta 1966-2016. 2016. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja; Jonna, Katajamäki & Maija Mäkikalli. Rovaniemi: Lapin Kuvataideseura Palas.

Eija Isojärvi. Alun Alku – The Essence of Past. 2016. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Jonna Katajamäki ja Maija Mäkikalli. Rovaniemi: Rovaniemen taidemuseo.

Saamelaista nykytaidetta, Dálá Sámi dáidda, Sámi Contemporary. 2014. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Riitta Kuusikko ja Jan-Erik Lundström. Rovaniemen taidemuseo. Rovaniemi ja uusintapainos: Saamelaista nykytaidetta, Dálá Sámi dáidda, Sámi Contemporary. 2015. Toim. Samat.

Paimenpojasta akateemikoksi.  Välähdyksiä kuvanveistäjä Oskari Jauhiaisen elämästä. 2013. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja ja Jonna Katajamäki. Kiiminki: OJ-säätiö.

Harvoin lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille. Reidar Särestöniemen taidetta Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta. 2012. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Riitta Kuusikko ja Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus ja uusintapainos: Harvoin lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille. Reidar Särestöniemen taidetta Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta. 2013. Toim. Samat.  

Kaija Kiuru. 2011. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Jyrki Siukonen ja Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

NYT. Lapin taiteilijaseura 20 vuotta. 2010. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja & Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Maalauksia elävästä elämästä. Reijo Raekallion taide. 2010. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Riitta Kuusikko ja Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. 

Andreas Alariesto. Tarinankertoja Lapista. 2008. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja, Riitta Kuusikko & Sisko Ylimartimo. Rovaniemi:Lapin yliopistokustannus ja uusintapainos englanniksi Andreas Alariesto – A Storyteller from Lapland. 2009. Toim. Samat.

Pyrkimys lujaan muotoon. Näkökulmia Osakari Jauhaisen tuotantoon. 2008. Toim. Tuija Hautala-Hirvioja & Sisko Ylimartimo. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Taiteen polulla. Lapin kuvataideseura Palas r.y. 40 vuotta. 2006. Toim. Sisko Ylimartimo ja Tuija Hautala-Hirvioja. Rovaniemi: Lapin kuvataideseura Palas r.y.


Pohjoista käsittelevät artikkelit kansainvälisissä ja kotimaisissa, ei-lappilaisissa julkaisuissa

An Indigenous Research Perspective on Sámi Visual Artist Nils-Aslak Valkeapää, Dutkansearvvi dieđalaš áigečála, Journal of Sámi Language and Culture Research Association, Volume 3. Issue 2. 2019.

Expressionism in Sámi Art. John Savio’s Woodcuts of the 1920s and 1930s. Teoksessa The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context. 2019. Toim. Isabel Wünsche. New York and London: Routledge. Taylor & Francis Group.

”Maisemat olivat silmiä hivelevän kauniita”. Jälleenrakennuskauden kuvataiteen eheyttävät aiheet. 2018. Teoksessa Lappi palaa sodasta. Mielen hiljainen jälleenrakennus. Toim. Marja Tuominen & Mervi Löfgren. Tampere: Vastapaino.

Traditional Sámi Culture and the Colonial Past as the Basis for Sámi Contemporary Art. 2017. Teoksessa Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. Toim. Svein Aamold, Elin Haugsdal & Ulla Ankjär Jörgensen, Aarhus: Aarhus University Press.

Samer och Lappland hos Juho Kustaa Kyyhkyenen – en pionjär. 2017. Teoksessa Sápmi i ord och bild II.  Toim. Kajsa Andersson.  Stockholm: On Line Förlag AB.

Det förflutnas upptecknare – Anders Alariestos konst och lapplandsbild. 2017. Teoksessa Sápmi i ord och bild II.  Toim. Kajsa Andersson. Stockholm: On Line Förlag AB.  

Art and culture co-operation, 2016. Teoksessa Ensyclopedia of the Barents Region, vol. I. Toim. Mats-Olof Olsson. Oslo: Bax Forlag.

Visual Art in Finnish Lapland, 2016. Teoksessa Ensyclopedia of the Barents Region, vol. II. Toim. Mats-Olof Olsson. Oslo: Bax Forlag.

Evakkoreissu Ruotsiin – muistamisen arvoiset kokemukset ja tapahtumat. Faravid 41/ 2016. Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauslehti.

Petsamo – miehinen ja karu Eldorado. Tahiti. Taidehistoria tieteenä 1/2016.

Pohjoisen kauneutta – 1970- ja 1980-luvun yhteistyötä ja kuvataidetta Pohjois-Barentsin alueella. Tahiti. Taidehistoria tieteenä. 1/2015.

Recreation of the past: the art of Andreas Alariesto as a depiction of the North. Teoksessa L’Image du Sápmi III. 2014. Toim. Kajsa Andersson. Örebro: Humanistica Oerebroensia. Artes et linguage 15. Örebro University. 

Finnish art depictions of the Sami people at beginning of the 20th century. Teoksessa L’Image du Sápmi III. 2014. Toim. Kajsa Andersson. Örebro: Humanistica Oerebroensia. Artes et linguage 15. Örebro University

Saamelainen kuvataide Suomessa – kolmen kuvataiteilijasukupolven kautta tarkasteltuna. Tahiti. Taidehistoria tieteenä. 4/ 2013.

Lappalaisia nuotiolla – saamelaiset suomalaisten taiteilijoiden kuvaamina 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Teoksessa Lapin tuhat tarinaa. Anton Leikolan juhlakirja. 2012. Toim. Osmo Pekonen & Johan Stén. Ranua: Mäntykustannus.

Frontier Landscape – Lapland in the Tradition of Finnish Landscape Painting. Acta Borealis. Nordic Journal of Circumpolar Societis. Vololume 28. 2-2011.

Lapin maiseman vuosisadat. Teoksessa Lapin taide. 2011 Toim. Kai Linnilä ja Sari Savikko. Somero: Oy Amanita.

Lapin kuvaajat ja kulkijat. Teoksessa Lapin taika –Lappiaiheista taidetta 1800-luvulta nykypäivään. 2011. Toim. Riitta Ojanperä ja Anu Utriainen. Helsinki: Ateneumin taidemuseo, ruotsiksi: Lapplandsskildrare och lapplandsresenärer. Teoksessa Lapsk magi – Lappland i konsten från 1800-talet till i dag. ja englanniksi: Surveying Lapland. Teoksessa: The Magic of Lapland – Lapland in Art from the 1800 to today.

Juho Kyyhkynen. Teoksessa Eino Valtosen kokoelma. 2009. Toim. Henna Paunu. Rauma: Rauman taidemuseo.

The Image of the Sámi in Finnish Visual Arts before the Second World War. Acta Borealis. Nordic Journal of Circumpolar Societes. Volume 23, 2-2006.

Rajamaan maisema – Lappi suomalaisessa maisemamaalausperinteessä. Terra 117:3 / 2005. Suomen maantieteellisen seuran julkaisu.

Juho Kyyhkynen. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 5. 2005. Toim. Anneli Mäkelä-Alitalo, Matti Klinge, Martti Häikiö ja Markku Tyynilä. Helsinki: SKS.

Junttila Einari. Teoksessa Suomen kansallisbiografia 4. 2004. Toim. Anneli Mäkelä-Alitalo, Matti Klinge, Martti Häikiö ja Markku Tyynilä. Helsinki: SKS.

Lapin kuvataiteilijoita, kuvataiteen Lappia. Teoksessa Lappi. Maa, kansat, kulttuurit. 2003. Toim. Massa, Ilmo & Snellman, Hanna. Helsinki: SKS.

Alariesto Andreas Teoksessa Suomen kansallisbiografia 1. 2003. Toim. Anneli Mäkelä-Alitalo, Matti Klinge, Martti Häikiö ja Markku Tyynilä. Helsinki: SKS.

Pakkasta ja sähköä, Lappi taiteessa, Teoksessa Pinx. Maalaustaide Suomessa. Maalta kaupunkiin. 2002. Toim. Helena Sederholm, Saara Salin, Rakel Kallio ja Veikko Kallio. Helsinki: Weilin & Göös.

Kauneuden etsijä H. Ahtela. Katsaus Einar Reuterin elämään ja tuotantoon. Teoksessa H. Ahtela ja Helene Schjerfbeck. 2001. Toim. Immonen, Pirjo. Oulu: Pohjoinen.


Aineen taidemuseon amanuenssin viran jälkeen kuratoidut näyttelyt

Lumen maa. Lumikuorrutteisesta talvi-idyllistä modernin talven kuvaukseen -näyttelyn suunnittelu yhdessä museonjohtaja Hilkka Liikkasen kanssa. Rovaniemen taidemuseo 15.6. –21.10.2018.

Uuteen aamuun. Jälleenrakennettu maisema lappilaisessa kuvataiteessa –näyttelyn suunnittelu ja toteutus. Rovaniemen taidemuseo 20.10.2017–4.2.2018.

Francois-Auguste Biard: Lapponie Mythique – Myyttinen Lappi – näyttelyn suunnittelu yhdessä museonjohtaja Hilkka Liikkasen kanssa. Rovaniemen taidemuseo 22.2. –25.6.2017.

Juhlapoluilla -Lapin Kuvataideseura Palasen vuosinäyttelyn jyrytys ja suunnittelu yhdessä professori Jaana Erkkilän kanssa. Rovaniemen kaupunginkirjaston Lapponica-sali ja aula sekä Rovaniemen kaupungintalon aula 1.9.–2.10.2016.

Reidar Särestöniemi – Yössä kukkii kummat kukat -näyttelyn suunnittelu ja toteutus yhdessä amanuenssi Riitta Kuusikon kanssa.  Rovaniemen taidemuseo 10.6. –11.9.2016.

Polun varrelta – Kuvataideseura Palas 50 vuotta -näyttelyn suunnittelu ja toteutus.  Rovaniemen taidemuseo 10.6.–11. 9.2016.

Saamelaista nykytaidettaDálá Sámi dáidda – Sámi Contemporary -näyttelyn suunnittelu ja toteutus yhdessä amanuenssi Riitta Kuusikon ja tutkija Jan-Erik Lundströmin kanssa. Rovaniemen taidemuseo 7.3. – 25.5.2014, Norbottens Museum, Luleå, Ruotsi 18.6.– 24.8.2014, Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok, Norja 14.11.2014 – 4. 1.2015, Kungsbacka konsthall, Kungsbacka, Ruotsi 6.2.–12.4.2015 ja Felleshus – Nordische Botschaften, Berliini, Saksa 9.7.–27.9.2015.

Northern Beauty. Barents Visual Arts in the 1970s and 1980s -kiertonäyttelyn suunnittelu ja toteutus yhdessä tutkija Jonna Katajamäen, Kemin taidemuseon, Konsthall Luleån (Ruotsi), Sami Center for Contemporary Artin (Norja), Murmanskin aluetaidemuseon (Venäjä) ja Taiteen edistämiskeskus, Lapin toimipisteen kanssa. Kemin taidemuseo 16.1.–16. 3.2014, Konstahallen Luleå, Ruotsi 23. 4.– 1. 5.2014, Sámi Dáiddaguovddáš, Karasjok, Norja1.8. –24.8.2014 ja Murmanskin aluetaidemuseo, Murmansk, Venäjä 12.9. –19 10.2014.

Puut puhuvat – kuuletko sinä? Kemijärven kuvanveistoviikkojen 30-vuotisjuhlanäyttelyn suunnittelu yhdessä kuvanveistäjä Upi Kärrin ja taidemuseon johtaja Hilkka Liikkasen Galleria Valo, Arktikum 20.12.2013 –12.1.2014 ja Pilke 9.12.2013–30.1.2014, Rovaniemi.

Hilkka Ukkola – lappilainen taiteilija -retrospektiivisen näyttelyn suunnittelun yhdessä taidemuseon johtaja Hilkka Liikkasen kanssa, Rovaniemen taidemuseo 11.10. – 8.12.2013.

Reidar Särestöniemen syntymän 80-vuotisjuhlanäyttelyn suunnittelu yhdessä Rovaniemen taidemuseon kanssa, Rovaniemen taidemuseo 14.5.–18.9.2005.

Taiteilija Rauni Upolan näyttelyn suunnittelu ja toteutus. Rovaniemen kaupungin kirjaston Lapponica-sali 21. – 29.1.2005.

H. Ahtela ja Helene Schjerfeck -näyttelyn suunnittelu Kajaanin taidemuseon kanssa, Kajaanin taidemuseo 17.6. –16.9.2001, Aineen taidemuseo 1.10. – 4.11.2001 ja Riihimäen taidemuseo 10.11. – 3.2.2002.

Peitettynä elämältä. Maija Kellokummun tuotantoa esittelevän näyttelyn suunnittelu ja ripustus yhdessä Rovaniemen taidemuseon ja Sallan kirjaston kanssa, Sallan kirjasto 2.12.1999 – 20.1.2000, Kemijärven kulttuuritalo 17.2.– 31.3.2000.

Panorama Lapponica -näyttelyn suunnittelu yhdessä Rovaniemen taidemuseon kanssa. Rovaniemen taidemuseo 21.1.– 28.3.1999.

Musso lähti reissuun -kiertävän taidekasvatusnäyttelyn, tehtävien suunnittelu ja toteutus yhdessä Aineen taidemuseon kanssa vuonna 1996 –1997.