Kaikki taiteilijat

Kalle Lampela

Artist’s statement Kalle Lampela

Minulla ei ole yhtä ja ainoaa tapaa työskennellä. Ei liioin yhtä teemaa, jota aina käsittelisin. Pikemmin se mitä teen, on vaihdellut – ja vaihtelee – hyvin paljon: pikkutarkasta piirtämisestä kokeellisiin ja performatiivisiin piirustusprosesseihin ja leikinkaltaisiin, kollaasimaisiin rakentelun, piirtämisen ja maalaamisen yhdistelmiin, konstruktioihin.

Mutta, jos pitäisi sanoa yksi nimittäjä, joka pulpahtaa pintaan, kun ajattelen taiteellisia ponnistuksiani, olisi se aika. Jollakin metafyysisellä, eksistentiaalisella tasolla olen kuvannut ajan kulumista, vaikka en aina täysin tietoisesti tai ilmiselvästi.

Toinen nimittäjä on kollaasi. Lainaaminen, ”sämplääminen”, jo olemassa olevasta kuva- tai muusta materiaalista koostaminen, yhdistely ja liimaaminen, on minulle ominaista.

Olennaista työssäni on tavoittaa syvä, keskittynyt mielentila, jossa materiaalit: puun-, vanerin-, levyn- tai pahvinpalat, ja värit, sävyt ja tekstuurit löytävät toisensa siten, että yhdistelmä vastaa intuitiivista, tekemisen hetkellä vielä näkymätöntä muototavoitetta. Työ on sattumanvaraista jäljen jättämistä.

Taiteen tekeminen on minulle elämänfilosofista harjoitusta.