Kaikki taiteilijat

Miia Kettunen

Miia Kettunen (kuvaaja/photographer: Marko Junttila)

Olen monitaiteisesti työskentelevä kuvataiteilija (TaM), joka praktiikassaan keskittyy usein ympäristö- ja yhteisösuhteiseen taiteeseen, siihen kuitenkaan rajoittumatta sillä työni ovat laajan paikka- ja tilannesidonnaisia luonteeltaan. Työskentelyäni ruokkivat näkökulmat ekologisuuteen, halu tutkia vähemmän tunnettua tai näkymätöntä sekä poikkeavien töihini sulautuvien dialogisten polkujen luominen yhteisöjen kanssa. Työni kautta tutkin usein uusia avauksia, välisyyksiä ja yhteyksiä – jonka tuloksena taiteellinen välineistöni elää kehittyen ja muuntuen. Viime aikoina olen keskittynyt tekemään havaintoja ihmisen ja luonnon välisestä dialogisesta yhteydestä taidetta tieteeseen kohtauttaen. Uusimmat työni rakentuvat ympäristö- ja biotaiteen, vaihtoehtoisen valokuvauksen menetelmien ja mediataiteen elementeistä. 

Olen Taiteilijajärjestö MUU ry:n, Piste Kollektiivin ja Lapin Taiteilijaseuran jäsen.

Sharing skins, 2022
A Love letter to a tree, 2021
Khis on air, 2022
Eemeli, 2021
Noora, 2021
Bio-Reflect(or) -installation, detail, 2021
Collective eye, 2020
Collective ear, 2020
Landshapes, 2020 (dhrone picture)
Landshapes, 2020 (yksityiskohta)

Lisää taiteilijasta:

Vimeo