Kaikki taiteilijat

Mirja Hiltunen

Mirja Hiltunen on yhteisötaiteilija, joka työskentelee pohjoisen kyläyhteisöissä.

Työtapaani voi luonnehtia yhteisötaiteelliseksi. Olen kehittänyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan vuorovaikutteisia, yhteisöä mukaan kutsuvia taidetoimintoja, joissa taiteilijuus on jaettua ja usein myös teosten signeeraus mahdotonta. Taidetoiminnan kautta on etsitty pohjoisten kylien ja nykytaiteen välistä vuorovaikutusta sekä keinoja kehittää yhteisöllistä taidekasvatusta.

Näen, että taidetoiminnan avulla voidaan nostaa esiin ympäristöjen ja yhteisöjen erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä kehittää niitä aktiivisesti. Yhteisöllisen taidetoiminnan lähtökohta on paikkakunnan sosiokulttuurinen ympäristö ja sen traditiot.

Tehdessään yhdessä taidetta lapset ja ikäihmiset, taiteilijat ja taiteen harrastajat voivat kohdata, jakaa osaamistaan sekä tuoda esille itselleen ja ympäristölleen merkityksellisiä asioita. Yhteisöt voivat myös huomata unohduksiin tai syrjään jääneitä asiantiloja tai ryhmiä.