Kaikki taiteilijat

Sannu Vaarala

Sannu Vaarala on Rovaniemellä ja Kittilässä työskentelevä tekstiilitaiteilija.

Tekstiilireliefeissä ja -installaatiossaan hän käsittelee luonnon ja kaupunkitilan välistä vuoropuhelua ja yhteensulautumia, ympäristöön liittyviä merkityksiä sekä kulttuurin ajallisia kerroksia.

Vaarala on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on teoksissaan Earthy Neons ja Earthy Forms pohtinut muun muassa sitä miten ihminen pyrkii rakentamaan ja muokkaamaan ympäristöä, kun taas toisaalla luonto ottaa itselleen tilaa takaisin rakennetuissa tiloissa ja asfalttien rakosissa. Häntä kiinnostaa myös luonnon muotojen ja värien toistuminen kaupunkiympäristössä ja populaarikulttuurin kuvastoissa.

Materiaaliset lähtökohdat ja uusiokäytettyjen tekstiilimateriaalien mahdollisuuksien tutkiminen on ollut kantava teema Vaaralan työskentelyssä viimeisten vuosien aikana. Vaarala kokee materiaalin kunnioittamisen tärkeäksi ja haluaa tehdä uuden näköisiä teoksia, joissa menneet käyttötarkoitukset avautuvat vasta tarkemmassa tarkastelussa. Vanha materiaali voi tulla uudeksi. Kankaiden käsittelyyn hän käyttää erilaisia värjäys ja maalaustekniikoita ja työstää yksityiskohtia roskiksi luokiteltavista objekteista. Häntä kiehtoo tekstiilitaiteessa myös teospintojen kosketeltavuus ja langoilla tikatut viivat, jotka voi kokea myös tuntoaistilla.

Taiteilijana Vaarala on aktiivinen ja osallistunut näyttelyihin, tapahtumiin ja pitänyt yksityisnäyttelyitä eri puolilla Suomea. Hän on jäsenenä Kirjotut kannat-kollektiivissa, joka uudistaa perinteista peittokirjontaa kantaaottavilla tekstiilitaideteoksilla.