Kaikki taiteilijat

Tuula Vanhatapio

Tuula Vanhatapio on rovaniemeläinen kuvataiteilija, joka kutsuu itseään mieluummin nykytaiteilijaksi. Hän työskentelee kuvanveiston, grafiikan sekä keramiikan parissa, usein näitä tekniikoita yhdistellen saavuttaakseen haluamansa päämäärän. Lisäksi Vanhatapio yhdistelee perinteisiä käsityötaitoja ja -materiaaleja nykytaiteen viitekehyksessä. Teoksissa hän tarkastelee lähipiiriä, asuinaluetta sekä usein myös naisena olemisen moninaisuutta ylisukupolvisena kokemuksena. 

– –

Tuula Vanhatapio is a visual artist from Rovaniemi who prefers to call herself a contemporary artist. He works on sculpture, graphics, and ceramics, often combining these techniques to achieve his desired goal. In addition, Vanhatapio combines traditional craftsmanship and materials in a contemporary art framework. In her works, she looks at the inner circle, the residential area, and often also the diversity of being a woman as an intergenerational experience.