Kaikki uutiset

Ekososiaalisen sivistyksen tulevaisuusperintöverstas

Lapin taitelijaseura rakentaa vaihtoehtoista ekososiaalista tulevaisuutta yhdessä Lapin taidemuseoiden, taide- ja kulttuurialan toimijoiden sekä maakunnan yritysten kanssa. Lapin liiton rahoittamassa hankkeessa edistetään Lapin elinkeinoja ja omavaraisuutta taiteellisen ajattelun ja toiminnan kautta. Uusia toimeentulon muotoja etsitään erityisesti luonnon ei-materialistisesta hyödyntämisestä.

Työskentely perustuu Sitran ja Museoviraston malliin, ’Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas’. Verstaiden työskentelyn tavoitteena on tehdä luontoarvoja tukevista taiteen ja luovien alojen ansaintalogiikoista innostavaa, itsetarkoituksellista ja vapaasti organisoituvaa toimintaa – leikin, pelin tai taiteen kaltaista.

Tulevaisuusperintöverstaat ovat kaikille avoimia ja sinne toivotaan etenkin taiteilijoita ja yrittäjiä. Yhteisen keskustelun ja luovan työn tuloksena syntyy innovaatioita ja konkreettisia aloitteita, joita osallistujat lähtevät viemään eteenpäin omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan hakien toimintaa mahdollistavia resursseja.


Ounasvaaran verstaassa Tokion yliopiston professori Uehara Iwao alustaa aiheesta ’Vanhojen puiden kulttuurinen ja ekosysteeminen merkitys”

Tulevaisuusperintöverstaat

28.10.2022 Ounasvaara

25.11.2022 Kemin taidemuseo

01.12.2023 Rovaniemen taidemuseo

18.01.2023 TEAMS alusta

”Ounasvaaran vaihtoehtoiset tulevaisuudet”

”Perämeren perintö tulevaisuutena”

Teema ilmoitetaan myöhemmin

”Taiteilijan vaihtoehtoiset ansaintalogiikat”

Lapin Taiteilijaseura kutsuu avoimella haulla ammattitaiteilijaa osallistumaan työryhmään

Etsimme näkökulmia teemalla ”Kymmenen keinoa ansaita ja tulla toimeen lähiluonnon kanssa.

Kollektiivin työskentelystä syntyy taidetta, tutkimusta sekä yhteisesti edistettäviä konkreettisia tapoja tulla toimeen ja ansaita omalla työllä.

Taiteilian itsenäisenä roolina on tuoda ajatuksensa ja ilmaisunsa osaksi perustettavan ryhmän toimintaa.

Toivomme
Kiinnostusta ja intohimoa pohtia taiteen keinoin uusia luonnon ei-materiaalisia hyödyntämiseen perustuvia ansaintalogiikoita
Mielenkiintoa luontoperustaiseen, käsitetaiteelliseen ja äänitaiteiden ilmaisuun
Valmiuksia osallistua keskusteluun ja assosiatiivista ajattelua edistäviin kohtaamisiin eri alojen yrittäjien kanssa

Työskentelyjakso on 1.11.2022 – 31.1.2020 välisenä aikana.

Työstä maksetaan 1000 euron kertakorvaus.

Vapaamuotoinen hakemus ja lyhyt kuvaus omasta mahdollisesta työpanoksesta (mitä ja miten) 27.10.2022 mennessä.

tai tekstari, WhatsApp, mese

Lisätietoja

TaT Jari Rinne, Taideyliopisto, 040 58 42 716
TaT Maria Huhmarniemi, Lapin yliopisto, 040 76 39 948