Kaikki tapahtumat

Anna-Leena Vilhunen – Hiljaa lujaa / Slow and Fast

4.– 28.6.2022 – Galleria Napa

On lumen valkoista, kun kävelen hiljakseen puiston poikki kohti Anna-Leena Vilhusen työhuonetta. Olemme sopineet, että hän esittelee minulle Galleria Napaan tulevia maalauksiaan. 

Maalauksia on seinillä, nurkissa, toisiaan vasten nojallaan vasten varastohyllyä. Niissä on paljon punaisen, keltaisen, sinisen ja valkoisen erilaisia sävyjä. Maalausjälki on kerroksellista, hetkittäin lähes kolmiulotteista. Siveltimen vedot ovat selkeästi pintoja rajaavia tai sulautuvat pehmeästi toisiinsa. Ei vain näytä, vaan myös tuntuu siltä että maalaukset ovat liikkeessä. 

”Lumiaura ja lapsi” maalauksessa pöllyää valkoinen kevyt lumi. Vilhunen kuvaa tässä maalauksessa muistikuviaan siitä miten oli veljensä kanssa aurattavan tien varressa odottamassa lumiauran tuloa. Kun se lähestyi he hyppäsivät iloisina tiensivuun lumipenkkaan odottamaan auran tekemää lumisuihkua. Kuljettaja huomasi heidät ja tuli ohjaamosta sanomaan, että tuo leikki on vaarallista. Tämä ei ollut tullut heidän mieleensä. 

Maalauksista voi aistia Anna-Leena Vilhuselle ominaista leikillisyyttä jota hän yhdistää raskaisiin työkoneisiin kuten asfalttijyrsin, kaivuri ja murskauskone. Kaikki isoja ja vaarallisia koneita joilla työstetään maata tai kaivaudutaan maahan. Maalausten lähtökohtina ne viittaavat toisaalta tehorakentamiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ristiriitaisuuksiin; samanaikaisesti tahdotaan rakentaa ja suojella, toisaalta ihmisen mielen syvyyksiin ja sieltä esiin nousevaan. 

Kari Alatalo
Kuvataidekriitikko 

Anna-Leena Vilhunen on valmistunut Kuvataideakatemiasta (nykyisin Taideyliopiston Kuvataideakatemia) kuvataiteilijaksi 1990 ja maisteriksi 2002. Hän on opiskellut myös Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyisin Aalto-yliopisto). Hänen viimeisimmät yksityisnäyttelynsä ovat olleet: Galleria Katariina, Helsinki (2022), Galleria Aarni, Espoo (2021), ja Galleria Roikka, Lappeenranta (2019). Hänen teoksiaan on mm. Helsingin Taidemuseon, Valtion ja yksityisissä kokoelmissa. Hän on Taidemaalariliiton ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen. 

Slow and Fast

White snow surrounds me as I quietly walk across the park towards Anna-Leena Vilhunen’s study. We have made plans that she will present to me the paintings she will be showcasing in Gallery Napa. 

There are paintings on the walls, in the corners of the study, and leaning against a storage shelf and one another. The paintings have a lot of different shades of red, yellow, blue, and white. The painting style is layered, at times almost three-dimensional. The brush strokes either clearly define edges of surfaces or blend softly together. Not only does it look, but it also feels like the paintings are in motion. 

In the painting “Snow Plow and a Child” light, white snow is swirling around. In this painting, Vilhunen describes her memories of how she and her brother were waiting for the arrival of a snow plow by the side of a road that was to be ploughed. As the plow approached, they happily jumped onto a snow bench on the side of the road, waiting for the snow shower the plow would make. The driver spotted them and came out of the cab of the plow, telling them that what they were doing was dangerous. They had not thought of that. 

In the paintings one can feel Anna-Leena Vilhunen’s characteristic playfulness, which she combines with heavy work machines such as an asphalt milling machine, an excavator, and a crushing mill. All of these are large and dangerous machines that are used to work the soil or dig the ground. These starting points of the paintings on one hand refer to the social contradictions associated with large scale construction — at the same time one wants to build and to protect — and on other hand, into the depths of the human mind and things emerging from there. 

Kari Alatalo
Visual Arts Critic 

Anna-Leena Vilhunen graduated from the Academy of Fine Arts (now the Academy of Fine Arts of the University of the Arts Helsinki) as a visual artist in 1990, and with a master’s degree in 2002. She has also studied at the University of Art and Design (now called Aalto University). Her latest private exhibitions have been Galleria Katariina, Helsinki (2022), Galleria Aarni, Espoo (2021), and Galleria Roikka, Lappeenranta (2019). Her works are included for example in the Helsinki Art Museum, State, and private collections. She is a member of the Finnish Painters’ Union and the Helsinki Artists’ Association. 

Teos: Punainen poravaunu/ The Red Drilling Rig, öljymaalaus kankaalle/ oil on canvas, 150 x 160 cm, 2021
Kuva: Noomi Ljungdell