Kaikki tapahtumat

Jaana Erkkilä – Kohtaamisia

Lapin taiteilijaseuran Kuukauden taiteilija lokakuussa 2023

Jaana Erkkilän näyttely Kohtaamisia käsittelee ihmisen ja muunlajisten suhdetta. Hybridiolennot ovat osa muinaisia mytologioita. Inhimillisen ja ei-inhimillisen monitahoinen suhde kiinnostaa aikamme taiteilijoita ja tutkijoita, ja teemaa on käsitelty niin fantasiakirjallisuudessa kuin elokuvissa ja kuvataiteessa.

Näyttelyn teokset ovat puupiirroksia ja linokaiverruksia. Jaana Erkkilää kiinnostaa visuaalisen kielen mahdollisuudet, ennen kaikkea värien loputtomat variaatiot ja vuorovaikutussuhteet. Teosten teema voisi olla myös väri tai mustan ja valkoisen kontrasteille perustuva sommittelu.

Jaana Erkkilän työskentely perustuu ajatukseen käden taidosta ja tiedosta. Kuvat paljastuvat katseelle lukuisten värikerrosten lävitse, painolaatan tuhoutuessa työn edetessä. Materiaalisuus on teoksissa voimakkaasti läsnä, vaikka kuva-aiheet kumpuavatkin aineettomasta mielikuvituksen todellisuudesta. Taide on liikettä kahden todellisuuden välillä.

Jaana Erkkilä(-Hill) on kuvataiteilija ja taiteilija-tutkija, Lapin yliopiston kuvataiteen professori ja Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori. Hänen teoksiaan on lukuisissa kokoelmissa, mm. Jenny ja Antti Wihurin ja Rovaniemen kaupungin kokoelmissa, sekä Valtion taideteoskokoelmissa ja Helsingin kaupungin kokoelmissa. Erkkilä elää ajallemme tyypillistä nomadielämää jakaen elämänsä Suomen ja Iso-Britannian välillä, työn ja perheen tarpeet huomioon ottaen.

Kuvan teos: Encounters, 2023, puupiirros, 45 x 30 cm.

Taiteilijan yhteystiedot: