Kaikki tapahtumat

Johanna Lumme – METSÄN HENGET

Galleria Kellokas
29.1. – 9.3.2022

‘Ajattelen puita. Niiden ajatuksia, niiden olemista. Puut, jotka kuiskivat tuulessa, hiljentyvät hankien alle, odottavat aikaansa. Niiden olemisen tarkastelu hidastaa minutkin olemaan. Luonnolla ei ole koskaan kiire, vaikka se on jatkuvassa muutoksessa.’

Teossarja ‘Metsän henget’ esittelee puut elävinä hahmoina, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa ympäristöönsä ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Ne tarkkailevat hiljaisena ympäröivää maailmaa ja myötäilevät sitä mitä elämä tuo mukanaan. Teossarja tutkii myös puiden ja ympäristön välisiä jännitteitä ja viestii kiertokulun voimasta, joka jatkuvasti muokkaa meidän maailmaamme. Kuten myös muutokset, joita ihmisen toiminta on lisännyt luontoympäristössä.

Johanna Lumme (s.1990) on kuvataiteilija, kuvittaja ja lastenkirjailija. Lumme maalaa öljyllä ja akryylillä kankaalle. Teoksiin hän rajaa usein pienen yksityiskohdan luonnosta, jonka elollisuutta haluaa kuvata. 

‘Maalaustaiteessa haluan kuvata luonnon kurittomuutta ja lainalattomuutta ja silti, sen aivan omaa erityistä järjestelmällisyyttä, joka näkyy kaikkialla luonnon kiertokulussa. Minua myös pohdituttaa luonnossa tapahtuvat muutokset ja ihminen sen rinnalla, joka jatkuvasti vaikuttaa luonnon omaan tasapainoon.’

Lumpeen teoksia on ollut mukana taidenäyttelyissä mm. Taidekeskus Salmelassa, Gumbostrand Konst & Formissa ja hänen teoksiaan on nähty yksityisnäyttelyitä Helsingin Galleria Contempossa. Lumpeen maalaukset ovat myös olleet esillä taidemessuilla Ruotsissa ja Saksassa. 

Spirit of the forest

‘I’m thinking of trees. Their thoughts, their being, Trees, that whistle in the winds, quiet down in the winter snow, awaiting. Examining their ways has given me a new perspective of being too. Nature is never in a hurry, even if it is under constant change.’

The painting series ‘Spirit of the forest’ is introducing trees as living characters, which are constantly in touch with their surroundings and to the changes happening in it. They are silent observers and conform to what life brings along. In addition the painting series studies the tensions in nature set in motion by the cycle of life, and wonders what are the changes that are to come due to human impact.

Johanna Lumme (b.1990) is a visual artist, illustrator and children’s book writer. Lumme paints with oil and acrylic on canvas. In her paintings she confines a piece of nature which organity she wants to describe.

‘My paintings present a boundless nature that has its own particular way of balancing itself in the cycle of life. I wonder about the changes happening in nature and human beings next to it, that constantly affect nature’s own equilibrium.’

Johanna Lumme’s art has been presented in Art Center Salmela, Gumbostrand Konst & Form and in private exhibitions in Helsinki. Her art has also been exhibited abroad in art fairs in Sweden and in Germany.

Teos: ‘Viimeinen tanssi’, Johanna Lumme, 120×150 cm, Öljy- ja akryyli kankaalle, 2022