Kaikki tapahtumat

Laura Tahvanainen – Olen jäkälää ja sammalta

Sanotaan, että ihmisen erottaa muista eläimistä kykymme pohtia, mikä on oikein ja mikä väärin. Väite korottaa ihmisen jalustalle, mutta sisältää myös vahvan viestin vastuustamme muita olentoja ja luontoa kohtaan. Muistimmeko vastuumme?

Tahvanaisen teokset ovat syntyneet ihmisen ja luonnon välisen suhteen pohdinnoista, kiinnostuksesta eläinetiikkaan sekä rakkaudesta luontoon. Tällä hetkellä elämme luonnon ja monien muiden lajien kustannuksella. Huoli kestämättömästä elämäntavasta muuntuu Tahvanaisen teoksissa visuaalisiksi pohdinnoiksi kaiken elävän yhteydestä ja vaikutuksesta toisiinsa. Kenelle elintila kuuluu, kenen elämällä on väliä? Tahvanaisen teokset ovat kuvauksia ihmisistä ja eläimistä, joissa lajien välisiä arvoasetelmia ei ole. Toisinaan ihminen sulautuu luontevaksi osaksi metsämaisemaa tai toista eläintä, toisinaan ihminen saa eläimellisiä piirteitä muistuttaen meitä samankaltaisuudestamme.

Näyttely koostuu pääasiassa kahvilla ja musteella maalatuista teoksista. Tekotapa on intuitiivinen ja vangitsee tekijänsä tiiviiseen vuorovaikutukseen teoksen kanssa. Maalaamisessa on meditatiivisia piirteitä, ja sen hallitsemattomuus tuntuu tekijälleen vapauttavalta, muutoin niin strukturoidussa ja hektisessä yhteiskunnassa, jossa pysähtymiselle ja hetken aistimiselle on usein liian kiire. Meditatiivisuus on läsnä myös näyttelyn installaatiomaisissa elementeissä, joiden tekemisessä toisto on ollut keskeisessä roolissa.

Tahvanaisen tyyli on ekspressiivinen, tavoitteenaan vangita kuviin tunnelmia, joita maisema meissä herättää. Metsässä syke laskee ja ihminen on vapaa hektisen elämän sekasorrosta. Luontoyhteyteen liittyy taiteilijan mielessä taianomainen tunnelma, jota hän pyrkii teostensa kautta välittämään. Kuvat eivät ole syyllistäviä, ennemminkin luontoa juhlistavia. Teosten avulla Tahvanainen haluaa lempeästi muistuttaa ihmisen osallisuudesta ja erottamattomuudesta luontoa kohtaan.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 1.7. klo 16–18!
Tilaisuudessa ei ole pukukoodia. Tule sellaisena kuin olet.

Taiteilijan yhteystiedot:
                                                                                                
www.lauratahvanainen.pb.gallery
instagram: __l_aura