Kaikki tapahtumat

Maisemassa

Näyttely on kokoelma teoksista, jotka ovat syntyneet Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Skotlannissa ja Venäjän Komissa monialaisessa ja taideperustaisessa Living in the Landscape (LiLa) kesäkoulussa vuosina 2018–2022. LiLa on Arktisen yliopiston Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD) temaattisen verkoston koordinoima kansainvälinen kesäkoulu, joka yhdistelee taiteen, humanismin ja luonnontieteiden menetelmiä. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan johtaan ASAD verkostoa ja koordinoi LiLa-kesäkoulua.

Vuosittaisen LiLa-kesäkoulun tavoitteena on tuoda yhteen sirkumpolaarisen alueen korkeakoulujen opiskelijoita sekä eri alojen tutkijoita ja taiteilijoista kehittämään sellaisia taideperustaisia tutkimusmenetelmiä, joilla voidaan lähestyä nopeassa muutoksessa olevan pohjoisen ja   arktisen alueen sosiokulttuurisia maisemia. Toiminnan keskeisimpiä periaatteita ovat kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys.

Kantavana teemana LiLa- kesäkouluissa on ollut  antropologi Tim Ingoldin luoma käsite taskscape, joka viittaa tapaamme elää ja toimia päivittäisissä maisemissamme. Kesäkoulun taiteellisissa prosesseissa taskscape on ilmennyt monin eri tavoin esimerkiksi osallistujien suhteena luonnon tarjoamiin materiaaleihin, yhteytenä jaettuun pohjoiseen kulttuuriperintöön tai kosketuksena pohjoisten ihmisten ja muunlajisten väliseen kanssakäymiseen. 

Näyttelyssä on mukana teoksia sekä opiskelijoilta että koulussa mukana olleilta taiteilija-tutkijoilta Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Skotlannista.

ASAD  verkostoon voi tutustua:
UArctic – University of the Arctic – Thematic Network on Arctic Sustainable Arts and Design (ASAD) ja asadnetwork.org | Uusi eOppimispalvelut.fi Blogs -sivusto

LiLa-kesäkoulujen näyttelykatalogit:
Living in the Komi landscape : summer school and exhibition (2018)
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-100-2

Online Living in the Landcapes (2021)
Online Living in the landscapes – Spring School 2021.pdf (ulapland.fi)

Living in the Landscape summer school 2022: Dwellers in the Landscape  (2022)
978-952-337-339-6.pdf (ulapland.fi)

Teostiedot: Antti Stöckell, Maiseman kanssa yhteenkudottu, 2023, uusinnettu installaatio vuoden 2018 teoksesta, puu, kalaverkko, 2,5 x 4 x 15 cm

Teoskuva: Antti Stöckell, 2023

Lisätietoja:
Timo Jokela

040 7396034