Kaikki tapahtumat

Minna Mukari – Olipa kerran

2.9.-30.9.2022, Korundi Kitchen and Café

Teoksien pohjalla ovat luontoretket Pohjois- Suomen metsiin missä käveleminen toimii Mukarin luonnoskirjana. Luonnossa viettämänsä aika ja siellä saamansa aistikokemukset muuntautuvat myöhemmin mielikuvituksen ja mielikuvien yhdistyessä mukaan taideteoksen muotoon. Työskentely on monipuolista, johon kuuluu maalaaminen, piirtäminen, paperimassaveistely ja installaatiot.

Kuukauden taiteilija -näyttelyssä on esillä kierrätysmateriaaleista koostuva installaatio, jossa on hyödynnetty toimistojen silppuripaperijätettä, kierrätettyä puuta ja muuta luonnonmateriaalia. Olipa kerran -teos sisältää muotokuvia eläimistä, joita löytyy Suomen luonnosta.  Paperimassaeläimiin on haettu orgaanista pintaa. Niissä yhdistyy niin tunnistettavat eläinlajit, satumaisuus kuin myös jotain meistä ihmisistä, mutta samalla ne kuvailevat eläimiä persoonan omaavina yksilöinä.

Usein näemme vain metsän, mutta kuinka monen kotina se toimiikaan? Metsä on Mukarille rauhoittumisen tyyssija ja mielikuvituksen aarrearkku. Metsästä hän saa valtavan määrän oivalluksia taiteen tekemiseen.

Mukari on toiminut aktiivisesti kuvataiteilijana vuodesta 2011 lähtien ja pitänyt lukuisia näyttelyitä ympäri Suomea ja pari ulkomailla. Tällä hetkellä hän työskentelee Kuusamossa.

Once Upon a Time

Minna Mukari´s artworks are based on experiences hiking in the forests of northern Finland where walking serves as sketchbook. The time spent in nature and the sensory experiences there has transformed later into artworks where imagination wraps this all together. Works include painting, drawing, papier-mâché sculpture and installations.

The artist of the month exhibition features an installation made of recycled materials, used office shredded paper waste, recycled wood and other natural materials. Exhibition Once Upon a Time features portraits of animals found wild in Finnish nature.  For the paper pulp animals an organic surface was sought. They combine both recognizable animal species, fairy-tale-like and something about us humans, but at the same time they depict animals as individuals with a personality.

Often we only see the forest, but how many animals actually live there? For Mukari, forest is a place where to be in peace and also a treasure trove of imagination. The forest gives a lot of inspiration into her art.

Mukari has been an active visual artist since 2011 and has had a numerous exhibitions around Finland and a few abroad. Currently she works in Kuusamo.

Teos: Olipa kerran -teossarjasta, 2021, kierrätysmateriaali, värimusteet, 25 x 18 cm