Kaikki tapahtumat

Minna Mukari – METSÄKUPLIA / FOREST BUBBLES

Minna Mukari
Metsäkuplia / Forest Bubbles
Studio Mustanapa 15.1.–8.2.2022

Minna Mukari kertoo ammentavansa ideoita taiteeseensa Pohjois- Suomeen ja lähiluontoon suuntautuvilla luontoretkillään. Hänelle on tärkeää tuoda teoksissaan esille itselleen läheisiä aiheita, eläimiä, luontoa ja ihmisen suhdetta niihin. Teokset ovat aistikokemuksia, mielikuvia, liikettä, leikkimielisyyttä ja värejä luonnosta. Mukari tekee maalauksia, piirustuksia ja installaatioita. 

Luonto luo meille paljon ihmeteltävää, oivalluksia ja voimaantumista. Sen äärellä voimme pohtia eettisyyden, ekologisuuden ja estetiikan merkityksiä. Toivon, että ihminen kunnioittaisi eläimiä ja luontoa, joille se toimii turvana ja kotina. Metsä antaa ihmisille paljon, joten sitä pitäisi myös kohdella arvokkaasti, jotta sen monimuotoisuus säilyisi. Studio Mustanapaan rakentamani Metsäkuplia-näyttely koostuu äänellisestä maalausinstallaatiosta sekä pienemmistä kierrätys- ja luonnonmateriaaleista tehdyistä teoskokonaisuuksista. Metsäkuplia-pääteos muodostuu erikokoisista pyöreistä vanerimaalauksista, joita kutsun kupliksi. Jokainen kupla on omistettu tietylle, Suomen luonnossa esiintyvälle eläinlajille. Osa kuplien eläimistä on uhanalaisia. Eläimet ovatkin joutuneet kupliin, jotka ajan saatossa saattavat poksahtaa ja kadota – niin kuin vaneri, joka joskus oli puu metsässä.”

Minna Mukari on toiminut aktiivisesti kuvataiteen kentällä vuodesta 2011 lähtien ja osallistunut lukuisiin yksityis- ja ryhmänäyttelyihin. Metsäkuplia-näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. 

Taiteilijan yhteystiedot: puh. 050 305 7260

Annan mielelläni lisätietoja näyttelystä.

Avajaisia ei koronatilanteesta ja kokoontumisrajoituksista johtuen vietetä. Tervetuloa näyttelyyn!

Minna Mukari is a visual artist from Rovaniemi. Mukari creates paintings, drawings and installations. Her artwork deals with the effects of sensory experiences, playfulness, imagination, movement, and colors. Mukari gets her inspiration from nature, animals, and the relationship between humans and nature. She thinks that nature can empower us and give us a lot to wonder about. It can give us opportunities to reflect on ethics, sustainability, and the different meanings of aesthetics. Everyone is part of nature, and her hope is that our respect for the importance of nature, and the animals that call it home, will grow. Nature provides us with many commodities, and in return we should do our part to take better care of it and to protect its diversity.

This exhibition in Studio Mustanapa consists of installation called Forest Bubbles, as well as a couple of smaller pieces made out of natural and recycled materials. The main work Forrest Bubbles includes paintings on round boards of different sizes. Each bubble is dedicated to a specific species of animal found in Finnish nature. Some of the animals in the bubbles are endangered. The animals are trapped in the bubbles which in time will burst and disappear – like the board that was once a tree in the woods. Minna Mukari has been active in the field of Fine Arts since 2011 and has participated in numerous solo and group exhibitions.

Supi: installaatiosta Metsäkuplia 2020