Kaikki tapahtumat

Poetic Landscape – Poeettinen maisema

Marjo Pitko, Poetic Landscape – Poeettinen maisema

Paikka on aina ollut minulle merkityksellinen taiteellisen prosessin lähtökohta.
Paikat ja paikkakokemukset ovat ajatusten kohtaamispaikkoja ja hautomoja, jotka saavat aikaan muutoksia taiteellisen työskentelyni luonteessa. Paikassa ovat läsnä aika, joka on aina liikkeessä ja tila, joka muodostuu olemassaolosta ja sen hetkistä. Molemmat ovat läsnä yhtä aikaa.
Toisinaan paikalla ja minulla on pätkä yhteistä historiaa. Hakeudun näihin niin kutsuihin lempipaikkoihin toistuvasti. Näissä toistuvissa paikoissa tunnistan, että aika on muuttanut omaa identiteettiäni ja samoin kuvauskohteiden luonne on vuosien aikana muuttunut.
Viihdyn avaran paikkakokemuksen äärellä mutta yhtä lailla ihmettelen joutomaan reunalla sen karun estetiikan viehätyksen tehoa.
Toisinaan retki tai matka tuo kohdattavaksi kollektiivisia paikkakokemuksia. Jaettu paikkakokemus syntyy kuohuvan veden äärellä, upottavan suon raskaista askelista tai vapauden tunteesta tunturin laella. Edellä kuvattujen paikkakokemusten tuomia hetkiä olemme jokainen kokeneet. Tässä yhteydessä olettamukseni pohjautuu ajatukseen paluusta luontoon ja sen merkityksellisyydestä.
Paikat ovat enemmän kuin pelkkiä kuvauskohteita. Ne tiivistävät ajatuksia ja tuovat esiin ihmisen toiminnan. Aikakaudet muuttuvat mutta luonto ja paikat säilyvät, jos toimintamme sen sallii.
Tämä studionäyttely esittelee prosessini tämänhetkisen vaiheen.
Aistin, että tavoitan joitain osia paikan hengestä ja tuon ne läsnä olevaksi oman kokemukseni kautta.
Kokemukseni ei kuitenkaan ole staattinen tai liikkumaton vaan se on liikkeessä, ja sillä ei ole pysyvää luonnetta.


Marjo Pitko

www.marjopitko.com
marjopitko_art