Kaikki tapahtumat

Nella Keskisarja & Tiina Valkeapää

Nella Keskisarjan ”Ostarin tarina”-teos koostuu yritysten edustajien ja kaupunkilaisten videohaastatteluista. Haastattelut esitetään eri monitoreilta, jolloin ne ikäänkuin keskustelevat keskenään. Teos on taiteilijalle hyvin henkilökohtainen. Keskisarja vietti lapsuutensa Kolarissa, mistä hän joutui muuttamaan Helsinkiin 12-vuotiaana. Aikuiseksi hän on kasvanut Ostarilla.

Siihen aikaan Helsinki arvosti Ostareitaan ja niihin tilattiin teoksia merkittäviltä taiteilijoilta. Nella Keskisarjalle läheiseen Ostariin hankittiin Harry Kivijärven teos suihkulähteineen. ”Keväisin, koulujen päättyessä, me nuoret laitoimme suihkulähteeseen Fairyä, niin että koko ostari vaahtosi…tästä tuli perinne, joka jatkui ikäluokasta toiseen.”

Nella Keskisarja’s piece is the Story of a Shopping Mall. The work consists of video interviews of firms and citizens. The interviews come from several screens and create a dialog. The work is personal: the artist lived her childhood in Lapland, Kolari, but had to move to Helsinki when she was 12 and spent her adolescent years at the shopping mall.
During those years, Helsinki respected its shopping malls. Works from prominent artists were commissioned to decorate them. This mall got a work from Harry Kivijärvi containing a fountain. In spring when the school ended, the youngsters filled the fountain with Fairy so that the whole shopping mall filled with foam… This became a tradition that continued age group after age group.

Vesivärimaalaus on aina kiehtonut Tiina Valkeapäätä. Veden ja värin kohtaamisessa on hänen mukaansa jotain lähes maagista. Kasvit ovat myös aina kiehtoneet häntä. Maalauksissa nämä asiat yhdistyvät. ”Kasvit ovat kauniita kaikissa elinkaarensa vaiheissa. Muutos, joka niissä tapahtuu niiden kuihtuessa, on vaikuttava. Lakastuvien kasvien värit syvenevät ja haalistuvat samaan aikaan, ja varret kovettuvat joskus lähes puumaisiksi,” Valkeapää sanoo.

Teokset ovat kasvien muotokuvia, eivät kuitenkaan kasvitieteellisiä sellaisia. Valkeapää pyrkii pikemminkin esittämään kasvit omina, tunnistettavina yksilöinään. Hänen mallinsa ovat piennarten ja kadunvarsien vähäisiä, usein rikkakasveina pidettyjä kasveja.

Watercolour painting has always fascinated Tiina Valkeapää. For her, there is something magical in the way water meets colour. Plants have always fascinated her, too. In her watercolours these two are joined together. ”Plants are beautiful in every stage of their life cycle. When withering, the change in them is impressive. The colours of the wilting flowers deepen and fade away at the same time, and the stems harden to become almost woodlike,” she says.

Valkeapää’s works are portraits of the plants, not botanical ones, but rather attempts to see the plants as individuals. The plants chosen to paint are mostly the lesser ones of road banks and street sides, often regarded weeds.

Tiina Valkeapää, Ellan ohdake, vesiväri, 152 x 100 cm