Kaikki tapahtumat

Hanna Varis & Anne Mäkelä – Ruukun tarina

27.8.– 20.9.2022 – Galleria Napa
Avajaiset perjantaina 26.8. klo 18-20. Tervetuloa!

Olemme kummatkin taidegraafikoita, kumpikin omanlaisensa tekijä. Meitä yhdistää tarinallisuus sekä metalligrafiikka työskentelytekniikkana. Metalligrafiikka haastaa suunnitelmallisuuteen ja keskittymiseen, vaikka sen taika on yllätysmomenteissa:  ennenkokematon tarina ja tila muuttuu kuvaksi. Kummatkin meistä jatkavat teoksiaan työstämällä mm. kollaaseiksi.

Teemamme avaa tutkimusmatkojamme  Italian maaseuduilla, jossa voi inspiroitua joka puolella näkyvistä ruukuista. Niihin kiteytyvät esim. teemat ”lepäilijöistä”, ”suojasta” ja ”hiljaisuudesta”.  Tai ”hauraudesta”, kuten museoissa lasikuvuilla suojataan vahvaltakin näyttävät vanhat ruukut, ajan tai jonkun ulkopuolisen, tuhoilta.

Ruukkuteemaisessa teoksissa, jotka ovat meidän kummankin teosten keskiössä tässä näyttelyssä, ruukut toimivat symboleina ihmisille itselleen, salaisuuksille ja monenlaisten asioiden tutkimiselle. Ruukku muotona kätkee sisälleen paljon kaikkea, se voi olla mielentila, muisto taikka tunne, ja voi aueta metaforana lukemattomiin ulottuvuuksiin. Ruukkujen ja tarinoiden yhdistäminen synnyttää inhimillistä ja intiimiä vuoropuhelua. Ajan jättämät jäljet ovat samanaikaisesti sekä läsnä että poissa. Ajatus ettei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ”historiallista totuutta” on vapauttava. 

Galleria Napan näyttelyn  suunnittelimme samasta teemasta, vaikka kummallakin säilyy oma ilmaisunsa ja värimaailmansa.

Opening on Friday August 26th at 6 pm to 8 pm. Welcome!

We are both printmakers, each of us a creator in our own way. We are united by storytelling and metal graphics as a working technique. Metal graphics challenge planning and concentration, although its magic is in the moments of surprise: an unprecedented story and space turns into a picture. Both of us continue our works by working into e.g. collages.

Our theme opens our research trips, e.g. in the Italian countryside, where you can be inspired by the pots visible everywhere. They include, for example, the themes of ”resters”, ”protection” and ”silence”. Or from ”fragility”, as old pots that look strong are protected by glass domes in museums from the destruction of time or someone outside.

In the pot-themed works, which are the focus of both of our works in this exhibition, the pots serve as symbols for people themselves, secrets and the exploration of many things. A pot as a form hides a lot of everything inside, it can be a state of mind, a memory or a feeling, and can open as a metaphor to countless dimensions. Combining pots and stories creates a human and intimate dialogue. The traces left by time are both present and absent at the same time. The idea that there is no single correct ”historical truth” is liberating.

We designed the exhibition at Galleria Napa based on the same theme, although each retains its own expression and color scheme.

Lisätietoa: ja