SuomeksiIn English

Taide Heijastaa -projekti

22.01.2011
Galleria Napa
Jorma Eton tie 6
Rovaniemi


Avoinna
ti-to 12-18, pe 11-17, la-su 12-16

Taide heijastaa – taiteilijakohtaamisia ja kuvataidetyöpajoja

Taide heijastaa -projektin lähtökohtana oli järjestää taiteilijakohtaamisia Galleria Napassa ja kuvataidepajoja Rovaniemen kuvataidekoululla vuoden 2010 aikana. Esillä olevan näyttelyn, taitelijan kohtaamisen ja yksittäisen työn innoittamana toteutettiin yhteensä kahdeksan kuvataidepajaa, joissa tekemisen kautta lähestyttiin nykytaidetta. Työpajoihin osallistui n. 20 työpajaoppilasta Rovaniemen kuvataidekoululta sekä nuoria maahanmuuttajia Ounasvaaran ja Korkalovaaran koululta. Kohtaamisten ja työpajojen tavoitteena oli tarjota eri lähtökohdista tuleville nuorille mahdollisuuden keskinäiseen
vuoropuheluun kuvataiteen keinoin.

Yhdessä työskentelystä saatiin heti ensimmäisen pajan jälkeen kuulla spontaani kommentti:
”Mieletön kansainvälinen meininki!”. Myöhemmin keväällä joku totesi: ”Ystävällisiä nuoria. Ehkä ajattelin, että suomalaiset ovat hiljaisia, mutta olin väärässä, he puhuvat”. Kuvataidepajoissa on vuoden aikana mm. huovutettu villakukkia, kuvattu pelottavia paikkoja Rovaniemellä, rakennettu yhteisteos ”The City of the New
World” ja nähty viestien kiitävän ilmapallojen mukana taivaalle. Yhdessä tekeminen on ollut palkitsevaa niin nuorille kuin meille ohjaajille.

Taide heijastaa -projektin monitasoisuus yllätti myönteisesti vuoden aikana. Prosessin edetessä onnistuttiin madaltamaan nuorten kynnystä astua galleriaan, puhumaan taiteesta ja kohtaamaan ihmisi taiteen takana. Vuorovaikutusta tapahtui luontevasti myös työryhmän jäsenten kesken. Huomasimmekin usein pajoja suunniteltaessa keskustelevamme taiteen ytimestä. Olimme samoilla linjoilla siitä, että taidekäsitys luo pohjan taidekasvatukselle, jota ei voi irrottaa taiteesta itsestään. Polarisoiva vertailu
taiteen, taiteilun, taidekasvatuksen ja sosiaalityön välillä hälveni ja huomasimme liikkuvamme pikemminkin horisontaalisesti oman aseman ja statuksen vahvistamisen sijaan. Kliseiseltä kuulostava toteamus prosessin merkityksestä ei voi väheksyä. Tekemisen meiningin lomassa pidimme kuitenkin mielessä, että vuoden aikana tehdyistä töistä koottaisiin näyttely Galleria Napaan.

Taide heijastaa -työryhmässä on ollut mukana: kuvataideopettaja Hanna Levonen-Kantomaa, kuvataiteilijat Ninni Korkalo ja Henri Hagman sekä kuvataidekasvatuksen opiskelijat Anu Kokkonen ja Seija Ratilainen. Työryhmä on vastannut työpajojen ideoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Työpajojen toteutuksen on mahdollistanut: Suomen kulttuurirahasto, Taiteen keskustoimikunta, Opetusministeriö ja Rovaniemen
kaupungin MOKU - monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet: Lapin taiteilijaseura, Rovaniemen kuvataidekoulu, Ounasvaaran ja Korkalovaaran koulu, Lapin yliopisto ja Monitaideyhdistys Piste ry.

Toivottavasti näyttely onnistuu välittämään katsojille heijastuksia taiteesta!