Kaikki uutiset

Keskustelu taidemaailman turvallisesta tilasta on ajankohtaista

Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja Maria Huhmarniemi kertoo, miksi Galleria Napaan on laadittu turvallisen tilan periaatteet. Hän toteaa, että meidän kaikkien vastuulla on edellyttää, ettei sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä häirintää tapahdu taidemaailmassa.

Viimeisen viikon aikana Instagramissa on jaettu kokemuksia seksuaalisesta ahdistelusta, häirinnästä ja väkivallasta Suomessa erilaisiin kulttuuripiireihin liittyen. Tilejä ovat muun muassa @punkstoo, @metaltoo , @suomirapstoo, @hippiestoo ja @visualartstoo.

Mietin, mitä itse voin tehdä, jotta ne tapahtumat ja tilaisuudet, joita olen järjestämässä tai joihin osallistun, ovat turvallisia tiloja. Taidekoulutuksen, näyttelyjen avajaisten, kulttuuritapahtumien, leirien ja retriittien tulee olla vapaita seksuaalisesta ahdistelusta ja manipuloinnista. Sellaiselle käytökselle, joita noiden tilien kertomuksissa kuvataan, ei ole minkäänlaista oikeutusta.

On hyvä, että ihmiset jakavat kokemuksiaan. Lukeminen auttaa reflektoimaan omaa toimintaa ja miettimään, miten häirintää voi ehkäistä ja miten siihen voi puuttua. Onneksi meidän yhteisöt ja yhteiskunta ovat aiempaa tiedostavampia ja keskustelua käydään entistä enemmän.

Lapin taiteilijaseuran Galleria Napassa noudatamme turvallisten tilojen periaatteita, joiden edistämiseen Lapin taiteilijaseuran hallitus on sitoutunut.

Galleria Napan turvallisen tilan periaatteet

Kehotamme Lapin taiteilijaseuran jäseniä, galleriatilojen käyttäjiä ja muuhun toimintaan osallistuvia edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Nämä turvallisempien tilojen periaatteet varmistavat, että kaikki voivat osallistua toimintaan omana itsenään.

• Galleria on julkinen tila. Rakenna omalla toiminnallasi hyvää ilmapiiriä.

• Yksityisyyden kunnioittaminen. Asiakkaiden ja taiteilijoiden kohtaamiset ovat luottamuksellisia.

• Muista, ettet voi ulkoisin perustein tehdä oletuksia toisen identiteetistä, kokemusmaailmasta, arvomaailmasta, elämäntilanteesta tai toimintakyvystä. Kenenkään kokemuksia ei voi yleistää muita koskeviksi.

• Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta. Kunnioita jokaisen oikeutta määritellä ne sanat, joilla haluaa itseään kutsuttavan.

• Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

• Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Ei tarkoittaa ei.

• Pyri puhumaan niin, että kaikki pysyvät mukana. Pyrimme käyttämään kieltä, joka ei sulje ulos. Älä käytä halventavaa tai toiseuttavaa kieltä.

• Turvallisemman tilan ylläpitäminen on jokaisen toimintaan osallistuvan vastuulla. On hyväksyttävää puuttua ongelmalliseen kielenkäyttöön tai toimintaan. Kaikki mokaavat joskus. Älä kuitenkaan vähättele käytöstäsi vaan pyydä anteeksi, jos olet loukannut toista, vaikka tahattomastikin.

Vastaa