Rekisterinpitäjä:
Lapin taiteilijaseura ry
Kairatie 3
96100 Rovaniemi

Puh. 050 406 3632

Verkkosivu lapintaiteilijaseura.fi ei kerää henkilötietoja.

Lapin taiteilijaseura ry kerää henkilötietoja, vain asiakassuhteen hoitamista varten(esim. kauppakirjat ja lainaussopimukset). Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Lapin taiteilijaseura ry kerää tietoja myös markkinointia(uutiskirje) varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Lapin taiteilijaseura ry ei tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
– Lapin taiteilijaseura ry työntekijät
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi kirjanpitolain mukaisesti:
(2. luku Liiketapahtumien kirjaaminen ja kirjanpitoaineisto 10§)
– sähköpostiarkistossa enintään kymmenen vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa kymmenen vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä(kts. §).