Rahoitus Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta

Olemme saanut tukea Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta 20 000 euroa hankkeeseen "'De-arcticfication' in Nordic Arts".

Hanke vahvistaa Lapin taiteilijaseuraa pohjoismaisena toimijana. Teemana on dearktistuminen, joka tarkoittaa kuva- ja nykytaiteen tuottamaa kuvastoa vastavoimana arktisen stereotyyppiselle kuvaukselle kylmänä ja tyhjänä maisema.

Lue uutinen