Kaikki uutiset

Työpaja, näyttelyopastus, taiteilijapuheenvuoroja ja seminaari dearktistumisesta

Lapin taiteilijaseuran juhlanäyttelyssä tuotetaan runsaasti tapahtumia juuri ennen näyttelyn päättymistä. Tapahtumat ovat osa hanketta ’De-arcticfication’ in Nordic Arts, jonka tavoitteena on herättää keskustelua arktisuudesta ja arktistumisesta sekä taiteen vallasta Arktisen tulevaisuuden kestävyyteen. Tapahtumia järjestetään Korundissa yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa sekä näyttelyssä Wiping the Ice-Cream Off Your Face, joka on esillä Galleria Valossa Arktikumissa.

Arktistuminen tarkoittaa kuvastoa, jossa pohjoinen esitetään kylmänä ja kulttuurisesti tyhjänä maisemana. Etäinen arktinen kiehtoo ja arktisen brändillä on merkitystä monella alalla, kuten matkailussa. Samalla arktinen valuu kohti etelää ja pohjoisen kulttuurinen rikkaus jää piiloon. Taiteilijat pohtivat nyt mahdollisuuttaan monipuolistaa pohjoisen kuvausta.

Tapahtumasarja alkaa yleisötyöpajalla keskiviikkona 11.8. Työpajan ohjaa taiteilija-muotoilija Alina Korotovskaya. Työpajassa osallistujat maalaavat paperinuken näkemyksensä mukaan arktisista asioista: visualisointi- ja keskusteluprosessi auttaa pukemaan sanoiksi huolensa ja toiveensa ja jakamaan ne muiden kanssa. Torstaina 12.8. juhlanäyttelyn taiteilijat esittelevät tuotantoaan Korundin salissa taiteilijapuheenvuoroissa. Perjantaina 13.8 on näyttelyn opastus Valossa sekä seminaari sisältäen esitelmiä ja paneelikeskustelun Korundin salissa. Tapahtumia voi seurata myös etänä. Kielenä on pääasiassa englanti.

Hanke ’De-arcticfication’ in Nordic Arts pyrkii lisäämään tietoisuutta arktistumisesta. Hanketta voi tukea tilaamalla logollisia kasseja ja paitoja näyttelyn verkkokaupasta.

De-arcticfication’ in Nordic Arts hankkeen rahoitus koostuu yhteistyöstä ja avustuksista. Rahoittajia ovat Pohjoismainen kulttuurirahasto, Nordic Institute of Greenland ja Suomen kulttuuriministeriö (Taiteen välittäjätoiminnan kehittämishanke sekä Suomi-Venäjä yhteistyö). Yhteistyötahoja ovat Lapin yliopisto, Arctic Culture Lab ja Rovaniemen taidemuseo.

Lisätietoja: Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja Maria Huhmarniemi (0407639948) sekä varapuheenjohtaja ja projektin tuottaja Tanja Koistinen.

Avoimet tapahtumat ja linkit

ke 11.8 klo 14-16 Yleisötyöpaja, jossa tarkastellaan arktisuutta maalaamalla Galleria Valossa. Ilmoittaudu tällä lomakkeella. Myös etäosallistuminen on mahdollista.

https://docs.google.com/forms/d/1INLllnC5eNhQXotpXBePuaAOifsKRNDekezhZim6qo4/viewform?ts=6109065d&edit_requested=true

to 12.8. klo 15-18 Taiteilijapuheenvuoroja Korundin salissa. Tutustu juhlanäyttelyn taiteilijoihin! Linkki https://youtu.be/CeZtzyER4vA

pe 13.8. klo 11-13.30 Kuraattori Misha Del Val opastaa näyttelyssä Wiping the Ice-Cream Off Your Face Galleria Valossa. Etäopastus on jo nähtävissä tässä linkissä https://www.facebook.com/lapintaiteilijaseura/videos/174206061322645

pe 13.8. klo 15-18 Seminaari “De-Arctification: meaning, past and future”. Alustajina ovat muun muassa taidehistorioitsija Tuija Hauala-Hirvioja, Lapin taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtaja Maria Huhmarniemi sekä Arctic Culture Labin johtaja Andreas Hoffman. Seminaarissa on myös paneelikeskustelu. https://youtu.be/UZpUPXvXrPE

Tue hankettamme tilaamalla verkkokaupasta: https://shop.spreadshirt.fi/wiping-the-ice-cream-off-your/all?fbclid=IwAR19bJMpjb8hZ1ZDk7XToqvl-FmimTL-SHwAjr6tzh4UKPuSB9C4emoyc2E

Tutustu juhlanäyttelyyn tällä sivulla! https://www.lapintaiteilijaseura.fi/events/wiping-the-ice-cream-off-your-face/

Vastaa